Frågestund om coronavirusläget i stadsfullmäktige

Uutta Helsinkiä
25.3.2020
Stadsfullmäktige sammanträder onsdagen den 25 mars. Under fullmäktiges frågestund behandlascoronavirusläget och åtgärderna med anknytning till detta.

Stadsfullmäktige sammanträder onsdagen den 25 mars. Under fullmäktiges frågestund behandlas coronavirusläget och åtgärderna med anknytning till detta.

På föredragningslistan finns en ändring av förvaltningsstadgan. Ändringen gäller bland annat möjligheten till elektroniska sammanträden i arbetet i organen i situationer då större folksamlingar bör undvikas.

Vid sammanträdet behandlas dessutom deltagande i ägandet och finansieringen av Suomi-Rata Oy och Turun Tunnin Juna Oy, likaså detaljplaneändringar som gäller Hagnäs strand, Ärtholmen, Främre Tölö, Drumsö, Botby gård och Degerö.

Sammanträdet, som börjar kl. 18, kan följas i direktsändning på Helsingforskanalen. Publikläktaren är tills vidare stängd. Sammanträdet kan också ses senare som inspelning på Helsingforskanalen.

Fullmäktiges beslut kan följas i ett fält under sändningsvyn på Helsingforskanalen. För besluten redogörs efter sammanträdet dessutom i stadsfullmäktiges beslutsmeddelande.

På föredragningslistan kan du läsa mer om de ärenden som behandlas på sammanträdet. Det går att söka bakgrundsinformation i tjänsten Päätökset (på finska).

Det förs också diskussion på Twitter under hashtaggen #helvaltuusto.

Läs mer
Stadsfullmäktiges hela föredragningslista 25.3.2020

Helsingforskanalen

Foto: Pertti Nisonen