Det rekordlivliga byggandet fortsatte i Helsingfors 2019

Uutta Helsinkiä
28.4.2020
Antalet färdigställda bostäder var större än någonsin sedan 1960-talet. Majoriteten av alla färdigställda bostäder var tvårummare, men under år 2019 beviljades redan fler bygglov för ettor än för tvåor eller treor. År 2019 färdigställdes ett rekordantal bostäder i Helsingfors, hela 6 736 stycken.

Antaletfärdigställda bostäder var större än någonsin sedan 1960-talet. Majoriteten avalla färdigställda bostäder var tvårummare, men under år 2019 beviljades redanfler bygglov för ettor än för tvåor eller treor.

År 2019 färdigställdes ett rekordantal bostäder i Helsingfors, hela 6 736 stycken. Av dessa bestod 6 156 av nyproduktion och utbyggnad, medan resten, 580 bostäder, var omdisponeringar. Våningsytan för de nya bostadshusen var 475 360 kvadratmeter, vilket är mer än någonsin sedan statistikföringen började år 1970.

År 2019 inleddes byggandet av 6 928 bostäder och trots att det är något mindre än under rekordåret 2018, överskred det ändå medelvärdet för 2010-talet med över 30 procent. Även antalet beviljade bygglov översteg medelvärdet under 2010-talet, då bygglov beviljades för totalt 7 909 bostäder år 2019.

Antalet bostäder under byggnad steg till den nuvarande nivån på 10 000 bostäder under år 2018 och i slutet av år 2019 var 10 009 bostäder under byggnad.

Andelenettor ökar

Mest bostäder färdigställdes i projektområdena i Fiskehamnen, Kungseken och Busholmen. Av alla bostäder som färdigställdes var majoriteten, cirka 32 procent, tvårummare. En fjärdedel var ettor, en ytterligare fjärdedel treor medan cirka 17 procent av de färdigställda bostäderna hade minst fyra rum.

I bostadsproduktionen ökar andelen ettor, och år 2019 beviljades redan fler bygglov för ettor än för tvåor eller treor.

45procent av produktionen reglerad

Av all bostadsproduktion år 2019 var 24 procent reglerad bostadsproduktion av mellanform. Andelen bestod huvudsakligen av Hitas-bostäder (950 färdigställda) och av bostadsrättsbostäder (625 färdigställda). ARA-hyresproduktionen utgjorde 21 procent av de nya bostäderna, medan antalet färdiga student- och ungdomsbostäder uppgick till 349 och antalet färdiga övriga ARA-hyresobjekt till 1 052.

55 procent av bostadsproduktionen bestod av oreglerade ägar- och hyresbostadsobjekt. Av alla nya bostäder färdigställdes 90 procent i flervåningshus.

Antalet färdigställda bostäder som Helsingfors stad låtit bygga var 1 314, varav 732 var ARA-hyresbostäder, 378 bostadsrättsbostäder och 204 Hitas-bostäder.

Byggandetav verksamhetslokaler livligast i Mellersta Böle och i Fiskehamnen

Under år 2019 färdigställdes verksamhetslokaler med en sammanlagd  våningsyta på 263 776 kvadratmeter. Med byggnader för verksamhetslokaler avses alla andra byggnader än bostadshus.

Jämfört med de exceptionellt höga talen år 2018 betyder det en minskning på 37 procent, men i jämförelse över en längre tid visar sig år 2019 som ett aktivt år också för byggandet av verksamhetslokaler, eftersom medelvärdet för 2010-talet trots allt överskreds med 30 procent. Våningsytan för verksamhetslokalerna under byggnad i slutet av år 2019 var 489 453 kvadratmeter, vilket överskred medelvärdet för 2010-talet med 27 procent.

Byggandet av verksamhetslokaler koncentrerades tydligt till Mellersta Böle och Fiskehamnen, där nästan hälften av Helsingfors nya byggnader med verksamhetslokaler färdigställdes.

På finska:

Foto: Antti Pulkkinen.