Nytt språkgymnasium vid Kvarnbäckens campusområde

Kvarnbäcken
7.5.2020
Helsingfors stadsfullmäktige godkände en detaljplaneändring för Botby, som gör det möjligt att uppföra engymnasiebyggnad intill campusområdet i Kvarnbäckens centrum. Nästan en miljon till för ombyggnaden av Helsingin Medialukios skolhus.

Helsingfors stadsfullmäktige godkände en detaljplaneändring för Botby, som gör det möjligt att uppföra en gymnasiebyggnad intill campusområdet i Kvarnbäckens centrum. En höjning på närmare en miljon euro godkändes för ombyggnaden av Helsingin Medialukios skolhus.

Skolhuset för språk- och vuxenundervisning byggs nära Kvarnbäckens metrostation och kommer att ligga bra till också i förhållande till andra trafikförbindelser. 

Kostnaderna för detaljplanelösningen uppgår till 32 miljoner euro och där ingår byggkostnaderna för nybyggnaden. Eventuell förorenad mark till följd av den tidigare dispositionen av området bör saneras, men den tidigare aktören i området ska stå för kostnaderna för detta.

Helsingfors stad äger marken i planeringsområdet. I området finns för närvarande en servicestation och ett smalt parkområde, som har karaktären av en skött skyddsskog. Arrendeavtalet för servicestationstomten utlöper i augusti i år och företagen måste lämna området. Stadskansliets näringslivsavdelning har erbjudit företagen stöd med anledning av situationen.

Nästan en miljon till för ombyggnaden av Helsingin Medialukiosskolhus 

I projektplanen för ombyggnad av Helsingin Medialukio godkändes en höjning på närmare en miljon euro. De sammanlagda kostnaderna för ombyggnaden av gymnasiets skolhus i Mosabacka ökar till drygt 10 miljoner euro.

Projektplanen omfattar ombyggnad av fasaden och yttertaket och ändringsarbeten på ventilationen.

Under byggarbetet har det utöver de sedvanliga ombyggnadsarbetena visat sig vara nödvändigt med ändringar som inte ingick i den ursprungliga projektplanen. Det kom fram under byggarbetena att det finns mer skadliga ämnen i konstruktionerna än vad som hade upptäckts i utredningen av skadliga ämnen.

Genom höjningen av maximipriset för ombyggnaden vill man trygga bland annat att åtgärderna för förbättring av förhållandena i inneluften fungerar på bästa möjliga sätt.

Ombyggnadsprojektet genomförs i fem faser. Skolan är verksam under hela entreprenadens gång. Eleverna från den byggnadsdel som är i tur för renovering flyttar till tillfälliga lokaler på tomten då reparationerna pågår. Helsingin Medialukio har ungefär 860 studerande och är därmed det största gymnasiet i Helsingfors. Det inledde sin verksamhet år 2005 efter en sammanslagning av gymnasierna Pohjois-Helsingin lukio, Malmin lukio och Suutarilan lukio. Gymnasiet verkar i Pohjois-Helsingin lukios före detta lokaler i Mosabacka.

Stadsfullmäktiges sammanträde som inspelning påHelsingforskanalen 

I början av stadsfullmäktiges sammanträde informerades ledamöterna om coronaepidemiläget. Vid infotillfället talade borgmästare JanVapaavuori och biträdande borgmästarna Sanna Vesikansa, PiaPakarinenNasima Razmyar och Anni Sinnemäki.

Före sammanträdet höll fullmäktige en tyst minut för att hedra minnet av den bortgångne fullmäktigeersättaren René Hursti. Han arbetade i fullmäktige som ledamot åren 2013–2017 först i Sannfinländarnas fullmäktigegrupp, men bildade senare sin egen fullmäktigegrupp René Hursti. Sedan 2017 var han ersättare i Vänsterförbundets fullmäktigegrupp.

Hela stadsfullmäktiges sammanträde kan följas som inspelning på Helsingforskanalen. Inspelningen publiceras torsdag 7 maj. 

Stadsfullmäktiges alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet kan läsas tills protokollet publiceras. Stadsfullmäktiges protokoll kan läsas här