Upphandlingen av tågtrafiken avgjord: HRT:s tåg trafikeras av VR också på 2020-talet

Böle
8.5.2020
Även efter år 2021 kommer HRT:s tåg att trafikeras av VR. Det beslöt HRT:s styrelse vid sitt möte på tisdagen 5.5.2020. Avtalet sträcker sig över tio år och börjar gälla i juni 2021.

Även efter år 2021 kommer HRT:s tåg att trafikeras av VR. Det beslöt HRT:s styrelse vid sitt möte på tisdagen 5.5. Avtalet sträcker sig över tio år och börjar gälla i juni 2021.

Målet med konkurrensutsättningen var att förbättra såväl kvaliteten på tågtrafiken i Helsingforsregionen som dess ekonomiska hållbarhet. De här målen uppnåddes.

Som ett resultat av konkurrensutsättningen har prisnivån på de uppgifter som ingår i avtalet sjunkit med hela 40 procent sedan år 2015. De totala kostnadsbesparingarna för tågtrafiken är cirka 24 procent, och under avtalsperioden på 10 år beräknas inbesparingarna bli 275 miljoner euro. För tågtrafiken medför det nya avtalet betydande effektiveringsåtgärder och ytterligare prissänkningar från den nuvarande prisnivån.

Förutom vid priset har man i det nya avtalet fäst särskild uppmärksamhet vid utvecklandet av kvalitet och service i trafiken.

I och med det nya avtalet får HRT ett ännu större ansvar för servicenivån i tågtrafiken, och exempelvis informationen till passagerarna i tågen börjar mer likna den i HRT:s övriga trafik.

Utöver själva tågtrafiken inkluderar avtalet även tågunderhåll. HRT erbjuder operatören nödvändig tågmateriel, som man hyrt av Huvudstadsregionens Vagnpark Ab.

Det tioåriga avtalet träder i kraft i juni 2021

Den nya avtalsperioden börjar 27.6.2021 och gäller i tio år. Avtalet innehåller också tre optionsår. Värdet på avtalet är 36 miljoner euro per år och cirka 400 miljoner euro för hela avtalsperioden.

Läs mer:

HRT