Välkommen att gå ut på äventyr i kubformade Helsingfors

Uutta Helsinkiä
8.5.2020
Trots att den fysiska rörligheten är mera begränsad på grund av coronavirusepidemin, är det nu möjligt att bekanta sig med Helsingfors virtuellt i en tredimensionell Minecraft-värld. Minecraft är en populär öppen spelvärld som grundar sig på kuber, där det nu alltså är möjligt att ägna sig åt att bygga till exempel världens bäst fungerande stad. Minecraft-Helsinki3D+ omfattar stadskärnan från Skatudden till Kampen och från Kronohagen ända till södra spetsen av Ulrikasborg.

Trots att den fysiska rörligheten är mera begränsad på grund av coronavirusepidemin, är det nu möjligt att bekanta sig med Helsingfors virtuellt i en tredimensionell Minecraft-värld. Minecraft är en populär öppen spelvärld som grundar sig på kuber, där det nu alltså är möjligt att ägna sig åt att bygga till exempel världens bäst fungerande stad. Minecraft-Helsinki3D+ omfattar stadskärnan från Skatudden till Kampen och från Kronohagen ända till södra spetsen av Ulrikasborg.

Minecraft-Helsinki3D+ har producerats utifrån stadsmodeller och  geografiska data som även finns tillgängliga i form av öppna data. I minecraftade Helsingfors motsvarar kanten på en kub en meter i verkligheten.

Bygg, gå ut på äventyr, observera – endast fantasin ärgränsen i Minecraft-Helsingfors

Minecrafts Helsingforsvärld erbjuder särskilt unga och skolbarn en bekant verksamhetsmiljö för inlärning, som aktiverar unga genom försök till nya insikter.  Vad kan man bygga på Salutorget eller på andra ställen i den bekanta miljön vid Södra hamnen? Eller hur ser drömmarnas stadsoas ut? Hur låter en distanspicknick i virtuella Ulrikasborg?

”Då den fysiska rörligheten begränsas under coronavirusutbrottet, vill vi ge glädje åt både nya och gamla Minecraftspelare, som nu stannar hemma,  och göra Helsingforsvärlden till en spelplattform. Spelvärlden bjuder på nästan obegränsade möjligheter: spelet är en virtuell introduktion till staden och, i korrekt användning, mycket nyttig både för socialt umgänge och undervisning.  Välkommen att träffas med kompisar i Minecraft-Helsingfors och bygga drömstaden tillsammans!” gläder sig specialplanerare Enni Airaksinen, som har deltagit i skapandet av Minecraft-Helsinki3D+.

Tack vare sin mångsidighet är Minecraft lämpligt för spelare i alla åldrar. I Minecraft kan spelaren utforska och bearbeta färdiga världar, som bygger på riktiga städer och på olika slags påhittade utopier. Målen för Minecraft-spelet har att göra med både underhållning och undervisning: spelvärlden hjälper att tänka kreativt, testa idéer i praktiken och göra dem synliga.

Minecraft-Helsinki3D+ kan nu laddas ner i HRI-tjänsten: https://hri.fi/data/sv/dataset/helsingin-3d-kaupunkimalli. Mer information om modellen Helsinki3D+ finns här (endast på finska): https://hel.fi/3d.