Arbeten som påverkar kollektivtrafiken under sommaren

Uutta Helsinkiä
28.5.2020
Det sker ändringar i HRT:s trafik under sommaren 2020 på grund av gatu- och banarbeten. Dessa arbeten påverkar framförallt spårvagnstrafiken, bland annat linjerna 2, 7 och 9 kommer att påverkas. Det finns avvikelser också i tågtrafiken bland annat på grund av broarbeten vid Bocksbacka.

Det sker ändringar i HRT:s trafik under sommaren 2020 på grund av gatu- och banarbeten. Dessa arbeten påverkar framförallt spårvagnstrafiken, bland annat linjerna 2, 7 och 9 kommer att påverkas. Det finns avvikelser också i tågtrafiken bland annat på grund av broarbeten vid Bocksbacka. Vi publicerar senare separata meddelanden. De exakta tidtabellerna för olika trafikmedel hittar du i Reseplaneraren ca fyra veckor före ändringen.

15.6–12.7: Det finns ingen spårvagstrafik till Västra Böle, ersättningsbuss 2X kör mellan Glaspalatset och Böle

Spårvagnslinje 2 börjar köra den avvikande rutten från och med måndag 15.6 och det finns ingen spårvagnstrafik på sträckan Böle station-Djurgården. Buss 2X Glaspalatset - Böle ersätter spårvagnen på denna sträcka. 29.6 startar ett vägarbete i Östra Böle och på grund av arbetet kör linjerna 7 och 9 avvikande rutt fram till 12.7. Samtidigt får ersättningsbuss 2X en ny rutt i Östra Böle.

Ändhållplatsen för spårvagn 7 flyttas till Bangårdsvägen 15.6. När de avvikande rutterna inte längre gäller fr.o.m. 12.7 kör linje 2 tillbaka till Bölebron framför stationen och linje 7 stannar på Bangårdsvägen.

Också spårvagnarna får nya tidtabeller 15.6.

Under sommaren: spårändringar vid Böle station

Det blir ändringar i avgångsspåren vid Böle station på grund av banarbeten. För aktuell information följ skärmarna och annan information på stationerna.

De redan kända spårändringarna:

- Fre 5.6 kl. 23 – må 8.6 kl. 05 har E- och U-tågen på kustbanan spårändringar i Böle. Plattformarna 7-8 är då inte i bruk.

- Från och med må 8.6 stannar E-, U- och Y-tågen som tidigare använt spår 7 i Böle spår 8 i riktning Hoplax. Spår 7 stängs av. 

1.6-5.8: Björkholmens metrostation får nya golv

På grund av golvrenoveringen avstängs Björkholmens metrostation 1.6. Metron passerar stationen utan att stanna. Arbetena görs så att de inte påverkar metrons tidtabeller.

En alternativ förbindelse mellan metron och Björkholmen är buss 20 som går till Storsvängen och Enåsen samt buss 104 som går till Hanaholmen och Västerleden via Drumsö metrostation.

15.6-9.8: Broarbetena vid Bocksbacka påverkar R-, Z- och D-tågen. K-tågen har glesare turtäthet.

Broarbeten vid Bocksbacka påverkar tågtrafiken på stambanan 15.6-9.8.2020. Det sker ändringar i ankomst- och avgångstiderna för vissa fjärrtåg i Helsingfors, Böle och Dickursby (tidtabellsändringarna är högst 10 minuter). VR:s R-tåg har glesare turtäthet under sommaren dvs. tåget kör en gång i timmen men oftare under rusningstider. Det finns också extra busstrafik som kör mellan Kervo-Träskända-Saunakallio. Även Z-tåg får nya avgångstider. Förutom dessa förändringar kör också K-tågen med 20 minuters mellanrum under sommaren.

Från och med 29.6: Byggandet av Spårjokern orsakar ändringar på Filarvägen i Kasåkern

På grund av arbetena börjar linjerna 92, 92N och 550 köra via Holkvägen i riktning mot Östra centrum. En fil i östergående riktning är avstängd för trafik på Filarvägen. På grund av arbetena kör linjerna i riktning mot Östra centrum rutten Filarvägen - Holkvägen - Pluggvägen - Filarvägen - egen rutt.

Läs mer:

Arbeten som påverkar kollektivtrafiken under sommaren 2020

Foto: Mika Lappalainen