Information om planering och planläggning på nätet och vid möten

Busholmen
15.6.2020
Planerings- och planläggningsöversikten innehåller information om såväl aktuella planläggningsprojekt som planering av parker och grönområden. Du kan också få information om planerna för utvecklingen av stadsmiljön genom att delta i Nytt i Helsingfors-möten.

Planerings- och planläggningsöversikten för 2020, som berättar om stadsplaneringen i Helsingfors, finns på adressen hel.fi/planeringsoversikt. Översikten innehåller information om såväl aktuella planläggningsprojekt som planering av parker och grönområden.

Det finns också information om många planer för stadsmiljön i Helsingfors karttjänst. Där hittar du exempelvis dokument, tidsplaner och kontaktuppgifter med anknytning till planerna.

Välkommen till invånarmötena

Du kan få information om planerna för utvecklingen av stadsmiljön genom att delta i Nytt i Helsingfors-möten. Där behandlas planerna för olika områden i tur och ordning.

På grund av coronaläget har vi tvingats ställa in de fysiska mötena, och i stället utvecklar vi elektroniska alternativ. Det är ännu oklart om höstens Nytt i Helsingfors-möten kommer att ordnas som traditionella möten eller elektroniskt:

  • 30.9.2020 Nytt i innerstaden
  • 28.10.2020 Nytt i mellersta Helsingfors
  • 16–19.11.2020 Nytt i sydöstra och östra Helsingfors
  • Nytt i norra Helsingfors: preliminär tidpunkt är i november

Mer information om mötena ges inpå hösten, på hel.fi/suunnitelmat. Där ges också information om andra kommande Nytt i Helsingfors-möten.

Beställ planerna till din e-post

Planvakten är en tjänst som gör det enkelt att se hur olika planer framskrider. Tjänsten skickar ut e-postmeddelanden när nya planer läggs fram för påseende så att man kan framföra åsikter eller lämna anmärkningar. Planvakten meddelar även om invånarmöten kring planeringen. Planvakten kan beställas kostnadsfritt.

Planvakten kan beställas kostnadsfritt via osoitteessa hel.fi/suunnitelmavahti.

Vissa planerings- och byggprojekt kan man också följa genom att beställa nyhetsbrev.

Bild: Ioannis Koulousis / Helsinki Marketing