Smarta staden utvecklas i Mall of Tripla med hjälp av 5G och sakernas internet

Böle
16.6.2020
Helsingfors stad och företagspartnerna Mall of Tripla, Telia och YIT genomför ett försök med utnyttjande av 5G- och NB-IoT-nätverken för insamling av data i Mall of Tripla från juni till september. I försöket samlas data med hjälp av sensorer bland annat om rusningar och människoflöden, temperaturen, fuktigheten, luftkvaliteten och antalet cyklar samt trafikriktningar i köpcentret och dess näromgivning. Företagen kan utnyttja lärdomarna och erfarenheterna och skala lösningar och bästa praxis också till andra miljöer.

Helsingfors stad och företagspartnerna Mall of Tripla, Telia och YIT genomför ett försök med utnyttjande av 5G- och NB-IoT-nätverken för insamling av data i Mall of Tripla från juni till september. I försöket samlas data med hjälp av sensorer bland annat om rusningar och människoflöden, temperaturen, fuktigheten, luftkvaliteten och antalet cyklar samt trafikriktningar i köpcentret och dess näromgivning. Företagen kan utnyttja lärdomarna och erfarenheterna och skala lösningar och bästa praxis också till andra miljöer.

Ett mål med försöket är att också skapa nya tjänster och affärsverksamhet som stöder sig på den nyaste nätverksteknologin. Helsingfors ledande ställning inom kommersiella 5G-tjänster och -nätverk erbjuder en lysande språngbräda för nya innovationer till den internationella marknaden.

”Försöken med 5G i omgivningen av Mall of Tripla är ett utmärkt exempel på hur staden tillsammans med sina samarbetspartner kan skapa förutsättningar för nyskapande affärsverksamhet”, gläder sig Helsingfors stads näringslivsdirektör Marja-Leena Rinkineva.

De snabbt expanderande 5G-nätverken är en väsentlig del av framtidens smarta stad. Då nätverken byggs ut är det rätt ögonblick att genom konkreta samutvecklingsprojekt reda ut de bästa sätten att utnyttja dem.

”Mall of Tripla ligger i centrum för 5G-Helsingfors tack vare den starka inomhustäckningen och stadens snabbaste uppkopplingar. Det är därför mycket lämpligt att vi testar våra framtida tjänster och, tillsammans med våra partner, visar vägen för en smartare stad just här i kvarteren för vårt nya huvudkontor”, säger Janne Koistinen, chef för Telia Finlands 5G-program.

I försöket söks erfarenheter om hur den smarta staden och det smarta köpcentret kan skapa mervärde för varandra och fungera som plattform för innovationer. Mall of Tripla och dess näromgivning erbjuder en gynnsam miljö för det här, där det är möjligt att utveckla och ta i bruk tjänster som genererar nytta för köpcentret och dess kunder. Genom att kombinera olika slags informationskällor är det också möjligt att öka förståelsen om den övriga stadsmiljön, vilket erbjuder nya möjligheter inom tjänsteutvecklingen.

”Ledande av kundupplevelsen är ytterst viktigt i Mall of Tripla och för att utveckla den behövs data och nya slags tjänster. Det är mycket intressant att vara delaktig i ett nytt teknologiprojekt, som kombinerar data om människornas beteende, smarta fastigheter och stadsmiljön. Mall of Tripla är ett modernt stadscentrum, som är en banbrytare inom många områden. Det är därför mycket intressant att vara en plattform för nya tjänster och affärsverksamhetsmodeller”, berättar Kati Kivimäki, chef för köpcentret Mall of Tripla.

Även Mikko Kuusakoski, Head of Data Analytics på YIT, väntar sig mycket av försöket med tanke på framtiden:

”Att samla praktiska 5G-erfarenheter med våra partner kommer att hjälpa oss att fatta de rätta besluten i våra projekt som nu är i planeringsskedet. Då YIT:s nyaste storprojekt blir färdiga är kraven i fråga om verksamhet och smarta byggnader som grundar sig på 5G betydligt större än i nuläget. Det här försöket stöder vårt mål att ligga steget före också i framtiden.”

IoT-lösningar som producerar öppna data under försöksperioden levereras av Loopshore, MarshallAI, Nodeon, Wapice, Wizense och Helsingfors universitet, som upprätthåller en plattform där datamaterialet finns tillgängligt för de andra utvecklarna under försöket och efter det. Det är meningen att olika slags försök genomförs också i fortsättningen.