Arrangemangen för trafiken i Hertonäs blir bättre

Förorter
24.6.2020
Flera gator i Hertonäs centrum och företagsområde byggs om under de kommande åren. Gatuarbetena inleds hösten 2020 och framskrider stegvis. Mindre ändringsarbeten är på gång även i korsningen mellan Borgbyggarvägen och Båtviksgatan, där en dödsolycka inträffade i maj.

Flera gator i Hertonäs centrum och företagsområde byggs om under de kommande åren. Gatuarbetena inleds hösten 2020 och framskrider stegvis. Mindre ändringsarbeten är på gång även i korsningen mellan Borgbyggarvägen och Båtviksgatan, där en dödsolycka inträffade i maj.

Det första gatuarbetet startar hösten 2020

Invånarantalet i Hertonäs och Degerö växer. Gatuarbetet utförs för att förbättra trafikförbindelserna till de nya bostadshusen.

Planerargatan och den södra ändan av Båtviksgatan renoveras först. Byggandet börjar inpå hösten 2020 och enligt planerna är arbetet klart vid årsskiftet 2021–2022. Tidtabellen preciseras i slutet av sommaren då utvecklingen av byggarbetsplatsen är över. Då ges närmare information om entreprenaden.

I entreprenaden ändras Planerargatan från tvåfilig till fyrfilig gata. Cykeltrafiken blir enkelriktad. Förnyandet av Planerargatan förbättrar förbindelserna mellan Österleden och Degerö och gör trafiken till köpcentret Hertsi smidigare.

Vid båda kanterna av Båtviksgatan byggs trottoarer och enkelriktade cykelvägar. De olika transportsätten separeras tydligare från varandra. Bussarna får ett nytt hållplatspar på Arbetsledaregatan. Anslutningen i korsningen mellan Båtviksgatan och Borgbyggarvägen samt refugen för fotgängare och cyklister breddas. Antalet körfiler i anslutningen till Båtviksgatan förblir det samma.

Byggandet fortsätter stegvis

Åren 2021–2022 framskrider renoveringen av Båtviksgatan norrut ända fram till Arbetsledaregatan. Arbetsledaregatan och Ingenjörsgatan renoveras samtidigt och Ingenjörsgatan förlängs till Maskinmästaregatan.

Målet är att inleda grundrenoveringen av Hertonäs metroterminal och station år 2022, även annat byggande kan kopplas till detta. När den nya terminalen står klar förnyas Skidbacksvägen och Skidlöparvägen i närheten av den.

Borgbyggarvägen kommer att förnyas uppskattningsvis 2023–2025. Där avser man bygga bussfiler, enkelriktade cykelvägar, bredare mittrefuger och körfiler som är lämpligt breda för hastighetsbegränsningarna. I anslutningen till Båtviksgatan installeras två punkter för automatisk kameraövervakning.

Vid renoveringen av Borgbyggarvägen är avsikten att även förnya bron över Österleden och körförbindelsen från Borgbyggarvägen till Österleden i riktning mot Östra centrum. Nya hållplatser byggs längs Österleden. Tanken är även att bygga Borgbyggarvägen så att den i framtiden även ger plats för spårvagn.

I samband med att byggarbetet på Borgbyggarvägen inleds har man även som mål att börja förnya Abraham Wetters väg, uppskattningsvis 2024. Cykeltrafiken görs enkelriktad och anslutningen till Johan Sederholms väg görs tryggare.

Åren 2025–2026 byggs det sista avsnittet av Båtviksgatan, Maskinmästaregatan ska renoveras och Ingenjörsgatan blir klar.

Ändringar i olyckskorsningarnas trafikarrangemang

I maj inträffade en trafikolycka i korsningen Borgbyggarvägen-Båtviksgatan där en cyklist avled efter att en lastbil krockat med denne. Polisen undersöker orsakerna till olyckan. Även undersökningsnämnden för trafikolyckor i Helsingfors undersöker fallet för att få detaljerad information ur trafiksäkerhetens synvinkel.

I området finns mycket bil- och cykeltrafik. På grund av de närliggande arbetsplatserna och de pågående byggprojekten trafikerar inte bara bussar utan även annan tung trafik i området.

Efter olyckan har stadens trafikplanerare utvärderat med hurdana åtgärder man kunde förbättra korsningens trafiksäkerhet redan innan större gatuarbeten inleds.

Förlängningen av cykelvägen i korsningen av Borgbyggarvägen och Båtviksgatan målas röd för att vara bättre synlig för bilisterna.

Trafikljusen i korsningen Borgbyggarvägen-Båtviksgatan ändrades i början av juni så att fotgängare och cyklister har förtursgrönt, dvs. de kan börja korsa gatan innan biltrafiken får grönt ljus. Ändringens syfte är att göra fotgängarna och cyklisterna bättre synliga innan bilisterna tillåts svänga över övergångsstället.

Staden utreder om man kunde installera ett grönt pilljus i tillägg till de nuvarande trafikljusen. Efter det kan bilisterna svänga inte bara med det nuvarande ljuset utan även med ett pilljus, som innebär att de inte behöver väja för någon. Ändringen förutsätter bland annat grupperingsändringar för den övriga trafiken, så den här lösningen står klar först under sommaren efter noggrannare planering.

Större ändringar i korsningen är på kommande under de närmaste åren. Båtviksgatan och Borgbyggarvägen får enkelriktade cykelvägar och andra ändringar som förbättrar trafiksäkerheten i renoveringarna som inleds i höst och 2023.

Mer information om planerna

Gatuarbetenas tidtabeller är delvis ännu uppskattningar eftersom planeringen pågår. En generalplan görs som bäst upp för förnyandet av Borgbyggarvägen. Utkastet står klart för kommentering av invånarna hösten 2020.

Information om när utkastet är klart kan erhållas exempelvis genom att ta i bruk tjänsten Planvakten. Gatuplanerna presenters även i Helsingfors karttjänst.

Stadsplanerna för kvarteren i närheten av Arbetsledaregatan har godkänts av stadsmiljönämnden den 14 januari 2020. Länk till beslutet »

Bild / karta »