Helsingfors öppnar en hälsorådgivning i Västra hamnen

Uutta Helsinkiä
17.8.2020
Måndagen den 17 augusti öppnar Helsingfors stad den första hälsorådgivningen för båtresenärer på terminal 2 i Västra hamnen. I en snar framtid öppnas även rådgivining i Olympiaterminalen, Skatuddens terminal och Hansaterminalen i Nordsjö.

Måndagen den 17 augusti öppnar Helsingfors stad den första hälsorådgivningen för båtresenärer på terminal 2 i Västra hamnen. I en snar framtid öppnas även rådgivining i Olympiaterminalen, Skatuddens terminal och Hansaterminalen i Nordsjö. 

Hälsorådgivningarna ger båtresenärerna information om förebyggande av coronaviruset, och resenärer med symptom på coronavirus styrs till test för viruset. Hälsorådgivningarna utför tillsvidare inga coronavirustest, utan resenärerna styrs vid behov till provtagningspunkterna i Helsingfors. 

Målet är att hindra smittspridningen för coronaviruset från resor och ta hand om resesäkerheten. 

Resenärerna gesmöjlighet att ta ett frivilligt coronavirustest 

Idag på söndagen erbjöds en del av resenärerna, som anlände från Tyskland till Nordsjö, möjligheten till frivilligt coronavirustest. Helsingfors stad erbjöd hälsorådgivning och HUSLAB ansvarade för provtagningen. 

Testningen erbjöds till 65 bilgrupper. I dessa fanns det totalt 127 resenärer varav 46 resenärer grep tag i möjligheten. Totalt anlände 116 fordon med fartyget till Helsingfors. Testet erbjöds till resenärerna i samband med Tullens normala kontroller. 

”Hälsorådgivningen och provtagningen i Nordsjö funkade bra. Då vi utvidgar coronahälsorådgivningen och eventuellt även provtagningen i hamnarna, utnyttjar vi den erfarenhet som fåtts”, berättar Leena Turpeinen, direktör för hälsovårds- och missbrukartjänster. 

”Ännu finns det ingen information på om någon av dem som nu testats bar på coronavirussmitta. Vi berättar genast om testresultaten då de blivit färdiga”, fortsätter Turpeinen. 

Hälsorådgivningspunkternabyggs upp i samarbete 

Verksamhetsmodellen för hälsorådgivningarna har förberetts i gott samarbete med bland annat Helsingfors Hamn, rederierna, Gränsbevakningen, Tullen, HUS, SHM och THL. 

”Verksamheten har påbörjats med snabb tidtabell. Avsikten är att hitta effektivaste sätten till att hindra smittspridningen via fartygstrafiken så att social- och hälsovårdens begränsade resurser används så förnuftigt som möjligt”, berättar Turpeinen. 

Just nu anländer dagligen cirka 10 000–15 000 resenärer till hamnarna i Helsingfors, vilket är cirka hälften av antalet resenärer vid samma tid 2019.

Foto: Antti Pulkkinen