Offentlig konsttävling inleds på Busholmens hamnområde

Busholmen
28.8.2020
Konsttävlingen Taidetta Jätkälle på Busholmen i Helsingfors kör i gång den 28 augusti 2020. I tävlingen söks ett nytt offentligt konstverk till Busholmen. Syftet med tävlingen är att få ett platsspecifikt verk till Busholmen som återspeglar områdets identitet. Busholmen har snabbt blivit ett urbant bostadsområde och en knutpunkt för passagerartrafiken. Den har mer än hundra år av hamn- och industrihistoria bakom sig som dagens livliga Västra hamnen är en fortsättning på.

Konsttävlingen Taidetta Jätkälle på Busholmen i Helsingfors kör i gång den 28 augusti 2020. I tävlingen söks ett nytt offentligt konstverk till Busholmen. Syftet med tävlingen är att få ett platsspecifikt verk till Busholmen som återspeglar områdets identitet. Busholmen har snabbt blivit ett urbant bostadsområde och en knutpunkt för passagerartrafiken. Den har mer än hundra år av hamn- och industrihistoria bakom sig som dagens livliga Västra hamnen är en fortsättning på.

Det är meningen att verket ska placeras nära hamnen, och det främsta tävlingsområdet är den ännu obyggda Atlantplatsen. Dessutom kan de som deltar i tävlingen, om de så önskar, även placera verket eller en del av det på Madeiraplatsen eller på båda platserna. Atlantplatsen och Madeiraplatsen kommer att byggas under perioden 2022–2025.

Atlantbron, som förenar Atlantplatsen och Madeiraplatsen, håller på att byggas och kommer att bli färdig våren 2021. Atlantplatsen blir en utsiktsplats som öppnar sig mot havet och nås direkt från Atlantbron och hamnens hämta och lämna-parkering. Madeiraplatsen kommer däremot att ligga mitt i en tät och hög stadsstruktur. 

Vinnaren av konsttävlingen avgörs sommaren 2021

Tävlingen, som genomförs i två faser, varar ett knappt år och är öppen för alla. Vinnaren av tävlingen offentliggörs sommaren 2021. Tävlingens vinnande verk eller ett annat verk som prisbelönas i tävlingen kommer att genomföras på området preliminärt fram till år 2024. Initiativet till konsttävlingen kom från det konstnärsdrivna Osuuskunta Forum Box. Tävlingen genomförs i samarbete med Forum Box av Helsingfors Hamn Ab, Helsingfors stad och Helsingfors konstmuseum HAM, i vars samlingar verket kommer att ingå. Till juryn, som består av sju personer, hör representanter från alla de ovannämnda organisationerna och dessutom två representanter som valts ut av Konstnärsgillet i Finland.

Mer information om konsttävlingen finns i tävlingsanvisningarna: https://forumbox.fi/sv/taidetta-jatkalle-konstverktavling/

Som bild finns en karta över de platser som är förknippade med tävlingen.