Planering av nya spårvagnslinjer börjar – välkommen att besvara reseundersökningen!

Uutta Helsinkiä
1.11.2020
De är områdena där nya spårförbindelser redan byggs eller kommer möjligen att byggas inom några år. Granskningsobjekten är Helsingfors nuvarande stadsspårvägsnät med de planerade utvidgningarna, Spårjokern samt snabbspårvägen som planeras till Degerö, Vichtisleden, Vanda, Vik-Malm-området samt till Tusbyleden.

Spårvagnstrafiken i huvudstadsregionen förändras kraftigt på 2020-talet. Nya spårförbindelser kommer att byggas på olika håll, och också snabbspårvagnar börjar trafikera. De nya spårförbindelserna påverkar också de nuvarande linjerna under 2020-talet.
Innan vi börjar med själva planeringen vill vi fråga regionens invånare om deras resevanor. Vi har nu öppnat en reseundersökning som går att besvaras på kartatjänsten Maptionnaire. Det tar ca 5-10 minuter att svara på enkäten. Du kan besvara enkäten även om du inte använder kollektivtrafik.

Vi hoppas på svar särskilt från dem som reser i Helsingfors, de östra delarna av Esbo och östra Vanda. De är områdena där nya spårförbindelser redan byggs eller kommer möjligen att byggas inom några år. Granskningsobjekten är Helsingfors nuvarande stadsspårvägsnät med de planerade utvidgningarna, Spårjokern samt snabbspårvägen som planeras till Degerö, Vichtisleden, Vanda, Vik-Malm-området samt till Tusbyleden.

Mer information om spårvagnstrafikens förändringar och linjeplanering hittar du på HRT:s webbplats (www.hsl.fi/sv/spårvagnar2030). Det går också att delta i planering och diskussion via ett blogg (på finska) som uppdateras av HRT:s spårvagnsplanerare.

Läs mer:

Foto: Antti Pulkkinen