Förvaltningsdomstolen gav avslag på besväret mot Bunkern på Busholmen – beslutet har överklagats till högsta förvaltningsdomstolen

Busholmen
9.11.2020
Helsingfors stadsfullmäktige beslöt i april 2018 att sälja Bunkern på Busholmen till SRV Rakennus Oy. Det slutliga beslutsfattandet, det vill säga fastighetsaffären och uppgörande av hyresavtal samt att förbinda placerarna till projektet, har emellertid försvårats av bland annat ett besvär som gjorts till förvaltningsdomstolen om Helsingfors stadsfullmäktiges beslut att sälja Bunkern till SRV Rakennus Oy.

Helsingfors stadsfullmäktige beslöt i april 2018 att sälja Bunkern på Busholmen till SRV Rakennus Oy. Det slutliga beslutsfattandet, det vill säga fastighetsaffären och uppgörande av hyresavtal samt att förbinda placerarna till projektet, har emellertid försvårats av bland annat ett besvär som gjorts till förvaltningsdomstolen om Helsingfors stadsfullmäktiges beslut att sälja Bunkern till SRV Rakennus Oy.

Förvaltningsdomstolen gav avslag på besväret som gjordes 24 juni 2020 mot stadsfullmäktiges beslut. Förvaltningsdomstolens beslut har överklagats till högsta förvaltningsdomstolen, så beslutet som förvaltningsdomstolens gav 24.6.2020 har inte vunnit laga kraft. Ansökan om besvärstillstånd har gjorts i ärendet och besväret behandlas i nuläget av högsta förvaltningsdomstolen. På grund av besväret kommer genomförande av Bunkern att försenas ytterligare och för närvarande är det inte möjligt att göra en uppskattning av tidtabellen.

I Bunkern har man planerat ensimhall, idrottslokaler och bostäder

Det är meningen att bygga bostäder i den före detta lagerlokalen och i dess nya våningar samt en simhall och andra idrottslokaler för allmän användning. Bunkerns rivningsarbeten och byggstart har försenats flera gånger på grund av besvärsprocessen. Eftersom helheten är försenad har man redan byggt en tillfällig idrottshall i anslutning till Busholmens idrottspark att användas som idrottsutrymmen för den närliggande grundskolan.

Helsingfors stad informerar om kommande skeden i beslutsfattandet om Bunkern när det finns noggrannare information om saken.