Stadsstyrelsen godkände projektplanen för Ilmala spårväg

Böle
24.11.2020
Spårvagnsförbindelsen till Ilmala ska byggas så att trafiken på det nya spårvägsavsnittet kan inledas senast hösten 2022. Vid sammanträdet 23 november gav stadsstyrelsen också sitt utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet om att inrätta ett etiskt organ inom kultursektorn.

Spårvagnsförbindelsentill Ilmala ska byggas så att trafiken på det nya spårvägsavsnittet kan inledassenast hösten 2022. Vid sammanträdet 23 november gav stadsstyrelsen också sitt utlåtandetill undervisnings- och kulturministeriet om att inrätta ett etiskt organ inomkultursektorn.

Spårvägen till Ilmala är planerad att gå från Västra Böle längs med Bölegatan, Radiogatan och Ilmalagränden till Ilmalatorget. Det nuvarande spårvägsnätet sträcker sig längs Bölegatan ända till Kyllikkiporten.

Den nya spårvagnsförbindelsen kompletterar nätverket i Böle i enlighet med linjeplanen för Helsingforsregionens trafik HRT. Spårvagnen har valts som primär lösning för kollektivtrafiken för området i Ilmala, där det ska byggas nytt. Det är meningen att trafiken på det nya spårvägsavsnittet till Ilmala kan inledas senast hösten 2022.

Kostnaderna för projektet uppgår till högst 8 miljoner euro (exkl. moms) i kostnadsnivån för hösten 2020.

Utlåtandetill undervisnings- och kulturministeriet om att inrätta ett etiskt organ inomkultursektorn 

Stadsstyrelsen gav sitt utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet om att inrätta ett etiskt organ inom kultursektorn. Helsingfors stad understöder förslaget om ett etiskt organ inom kultursektorn samt uppgifterna för dess råd, också med betoning på förebyggande verksamhet. 

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden. Meddelandet om besluten finns att läsa tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här.

Foto: Helsingfors stad.