Årets Energigeni: Spillvärme från Pauligs kafferosteri blir fjärrvärme

Nordsjö
1.12.2020
I Helens och Pauligs unika pilotprojekt kan spillvärme från Pauligs kafferosteri utnyttjas för att värma bostäder i Helsingfors. Projektet tilldelades i dag utmärkelsen Årets Energigeni, som beviljas av arbets- och näringsministeriet, Energimyndigheten och statens bolag för hållbar utveckling Motiva.

I Helens och Pauligs unika pilotprojekt kan spillvärme från Pauligs kafferosteri utnyttjas för att värma bostäder i Helsingfors. Projektet tilldelades i dag utmärkelsen Årets Energigeni, som beviljas av arbets- och näringsministeriet, Energimyndigheten och statens bolag för hållbar utveckling Motiva.

På Pauligs kafferosteri i Nordsjö kan värme med hjälp av en ny teknisk lösning tas till vara i en mängd som motsvarar 1000 tvårumslägenheters årsbehov av värme. Genom lösningen förbättrar Paulig märkbart kafferostningslinjernas energieffektivitet i Nordsjörosteriet. Med hjälp av ett värmeåtervinningssystem kan den spillvärme som inte behövs för rosteriet ledas ut i Helens fjärrvärmenät.

Spillvärme har en stor roll på vägen mot klimatneutralitet

Helens mål är ett klimatneutralt energisystem år 2035. Utnyttjande av spillvärme har en stor roll på Helens väg mot klimatneutral produktion. Som bäst utreds bland annat möjligheterna att använda spillvärme från processindustrin i Sköldvik för att värma upp huvudstadsregionen, samt möjligheterna att utnyttja andra lokala spillvärmekällor och värme från miljön. Redan nu produceras närmare 10 % av fjärrvärmen i Helsingfors genom utnyttjande av värme från renat avloppsvatten samt fjärrkyla. I Esplanadens och Katri Valas värmepumpsanläggningar återvinner och förädlar Helen kundernas överskottsvärme så att den kan återanvändas.

Läs mer:

Helen

Foto: Paulig