Åtta konstisar är i skridskoskick på lördag – personbegränsningar på konstisarna, förlängd öppettid på självständighetsdagen

Uutta Helsinkiä
4.12.2020
Fån och med lördag 5.12 är det möjligt att åka skridskor på alla konstisar, förutom konstisbanan på Busholmen. På självständighetsdagen 6.12 är alla åtta konstisar öppna för allmän skridskoåkning med förlängd öppettid kl. 9–21. På grund av coronaläget har det bestämts en maximigräns för hur många skridskoåkare som samtidigt får vara på konstisen, varvid det kan uppstå köer när rusningen är som störst. Omklädningshytter och servicebyggnader hålls stängda förutom toaletter, så byte till skridskor sker på utomhusbänkar.

Fån och med lördag 5.12 är det möjligt att åka skridskor på alla konstisar, förutom konstisbanan på Busholmen. På självständighetsdagen 6.12 är alla åtta konstisar öppna för allmän skridskoåkning med förlängd öppettid kl. 9–21. På grund av coronaläget har det bestämts en maximigräns för hur många skridskoåkare som samtidigt får vara på konstisen, varvid det kan uppstå köer när rusningen är som störst. Omklädningshytter och servicebyggnader hålls stängda förutom toaletter, så byte till skridskor sker på utomhusbänkar.

Det har redan nu varit möjligt att få njuta av skridskoåkning på konstisarna i Åggelby, Bocksbacka, Kottby och Drumsö. Inkommande lördag öppnas även konstisarna på Braheplanen och i Degerö för allmänheten. Den här vintersäsongen är skridskoåkningen för första gången gratis på stadens alla nio konstisar, och det är möjligt att njuta av gratis skridskoåkning alla dagar i veckan. Vi informerar senare om när konstisbanan på Busholmen öppnas. Isparkens konstisbana på Järnvägstorget blir inte av i år.

Mer information om konstisarna och information om maximiantalet skridskoåkare på varje bana:

Braheplanens konstisbana – max. 150 personer
Konstisbanan i Gårdsbacka idrottspark – max. 120 personer
Konstisbanan i Kottby idrottspark – max. 120 personer
Hockeyrink med konstis i Kottby idrottspark – max. 30 personer
Hockeyrink med konstis i Degerö idrottspark – max. 30 personer
Hockeyrink med konstis i Lassas idrottspark – max. 30 personer
Hockeyrink med konstis i Drumsö idrottspark – max. 40 personer
Konstisbanan i Åggelby – max. 300 personer
Hockeyrink med konstis i Bocksbacka idrottspark – max. 30 personer
Konstisbanan i Busholmens idrottspark (öppnas senare) – max. 150 personer

Se till att bevara säkerhetsavstånden på idrottsplatser utomhus och kom inte om du är sjuk. Under den tid de nya coronabegränsningarna är ikraft ökar man övervakningen och närvaron av ungdomsledare på utomhusplanerna. Personalen övervakar att begränsningarna om antalet personer på konstisarna efterföljs. När rusningen är som störst kan man bli tvungen att köa till isen.