Det bor redan 10 000 invånare på Busholmen

Busholmen
8.12.2020
Bygget av Busholmen började på allvar först 2009 efter att Madonna avslutade sin konsert för 85 000 åskådare i augusti. Konserten som ordnades på Busholmen var det största popmusikevenemanget i Norden någonsin. Sedan det har mycket hänt på Busholmen. I år överskred invånarantalet på Busholmens ”nya sida” 10 000 invånare. Under de följande tio åren kommer invånarantalet ännu att fördubblas, eftersom Busholmen år 2030 uppskattas ha totalt cirka 20 000 invånare.

Bygget av Busholmen började på allvar först 2009 efter att Madonna avslutade sin konsert för 85 000 åskådare i augusti. Konserten som ordnades på Busholmen var det största popmusikevenemanget i Norden någonsin.

Sedan det har mycket hänt på Busholmen. I år överskred invånarantalet på Busholmens ”nya sida” 10 000 invånare. Under de följande tio åren kommer invånarantalet ännu att fördubblas, eftersom Busholmen år 2030 uppskattas ha totalt cirka 20 000 invånare. Busholmen är alltså redan nu lika stor som Grankulla stad, men när området blir färdigt kommer det att vara större än till exempel Fredrikshamn eller Nådendal.

Under 2010-talet byggdes totalt 5 000 bostäder på området. Dessutom inleddes bygget av 260 bostäder på Busholmen år 2020. Målet är att också under de närmaste åren inleda bygget av 800 bostäder varje år. Uppskattningsvis har cirka hälften av bostadsbyggnaderna färdigställts, och bygget pågår på 15 tomter.

Busholmenär en ungdomlig stadsdel

Den vanligaste bostadsformen på Busholmen är en tvåa, som representerar cirka 40 procent av bostadsbeståndet. Cirka 20–25 procent av bostadsbeståndet består av ettor, och en lika stor andel av treor. Jämfört med resten av staden är Busholmen en ganska ungdomlig stadsdel: cirka hälften av invånarna är 20–39 år, och tre fjärdedelar av invånarna är under 45 år. Detta påverkas också av att det finns många studerandebostäder på området.

Av öns invånare är 79 procent finskspråkiga och cirka 9 procent svenskspråkiga, alltså aningen över medeltalet för staden. 12 procent av invånarna är varken finsk- eller svenskspråkiga.

Busholmen har redan ganska mångsidiga tjänster – och mer är på kommande. Det finns redan sex daghem på området, och det planeras två daghem till. Jätkäsaaren peruskoulu för åk 1–9 öppnades ifjol. Dessutom kommer en skola till att öppnas på Melkökajen uppskattningsvis 2023–2024.

På Busholmen finns ett heltäckande spårvagnsnätverk som trafikeras av tre linjer. År 2021 kommer spårvagnsnätet att förbättras ytterligare när spårvagnarna kan snirkla runt hela bostadsområdet via Atlantbron. Spårvagnsnätet kommer att bli färdigt 2024. Då avgår spårvagnar till centrum med cirka tre minuters mellanrum.

Busholmens idrottstjänster har också förbättrats under de senaste åren i och med att idrottsparkens första del och den tillfälliga idrottshallen blev färdiga 2019 och fotbollsklubb PPJ:s övertryckshall blev färdig på hösten 2020. Däremot kommer tyvärr de kommande idrottsutrymmena och simhallen i Bunkern att försenas på grund av klagomål. På Busholmen finns också ett bibliotek som särskilt specialiserat sig på barnböcker.

”Busholmens invånarantal har stigit i jämn takt år för år. Vi är särskilt nöjda med att staden kunnat svara på det växande invånarantalets servicebehov med daghem, skolor, idrottstjänster och parker. Spårvagnsnätet kommer också att utvidgas nästa år så att det också omfattar Busholmens nyaste bostadsområden längs Atlantgatan”, säger Max Takala, vikarierande projektledare för Västra hamnens områdesbyggande.

Helsingfors stad investerar nästanen halv miljard euro i Busholmen

Under 2008–2020 har staden investerat totalt cirka 270 miljoner euro i Busholmen. Dessutom kommer det att göras framtida investeringar om nästan 200 miljoner euro. Den närmaste framtidens största infrastrukturprojekt är Atlantbron och Utterhällens park som blir färdiga nästa år, samt Godahoppsparken vars sista avsnitt på norra sidan kommer att bli färdiga nästa år, och vars södra sida håller på att byggas som bäst.

I videon kan du titta på en ståtlig drönarvideo på hur Busholmen ser ut just nu.

Nyhetsbild: SRV.