Planeringen av Finlandsbanan och Entimmeståget till Åbo kan inledas

Böle
10.12.2020
Planeringen av Finlandsbanan och Entimmeståget till Åbo kan inledas, handlingar som gäller bildandet av bolag har undertecknats.

För planeringen av Finlandsbanan och Entimmeståget till Åbo ska det bildas två aktiebolag. Finlandsbanan Ab (Suomi-rata Oy) och Entimmeståget till Åbo Ab (Turun Tunnin Juna Oy). Handlingarna kring bildandet av bolagen har nu undertecknats.

Kommunikationsminister Timo Harakka är nöjd över att planeringen av spårprojekten nu kan inledas.

– Bildandet av bolagen är en viktig etapp i vår strävan efter att främja två stora spårprojekt och få fullt EU-stöd. Utöver staten är sammanlagt 26 städer och kommuner samt Finavia med i projektbolagen. Detta visar att vi har ett starkt engagemang för att utveckla hela Finland. Det är nödvändigt att investera i spårtrafik eftersom vi ska övergå till hållbara färdsätt, konstaterar minister Harakka.

– Det är bra att projektbolagen nu kan gå vidare med planeringen av snabba spårförbindelser som gagnar hela Finland. Såväl Helsingfors som andra städers ekonomiska satsningar på bildandet av bolagen är mycket betydande. Finlandsbanan och Flygbanan som ingår i den kommer, om de blir av, att skapa tillväxt i hela landet, nya möjligheter för näringslivet och förbättra vårt lands internationella tillgänglighet, konstaterar Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

Finlandsbanan Ab

Bolaget Finlandsbanan Ab har som uppgift att planera spårtrafikinfrastrukturen i anslutning till spårförbindelsen mellan Helsingfors och Tammerfors via Helsingfors-Vanda flygplats fram till byggstarten.

Förutom finska staten är också Finavia Abp, Helsingfors, Tammerfors, Vanda, Tavastehus, Janakkala, Riihimäki, Lahtis, Akaa, Jyväskylä, Uleåborg, Björneborg, Seinäjoki, Vasa, Kangasala, Nokia, Orivesi, Birkala, Ylöjärvi, Karleby och Parkano delägare i bolaget.

Entimmeståget till Åbo Ab

Entimmeståget till Åbo Ab har till uppgift att planera spårtrafikinfrastrukturen i anslutning till den snabba tågförbindelsen Helsingfors–Åbo fram till byggstarten.

Förutom finska staten är också Åbo, Esbo, Helsingfors, Salo, Lojo, Vichtis och Kyrkslätt delägare i bolaget.

Läs mer:

Kommunikationsministeriet

Foto: Kimmo Brandt.