Hur ser HRT:s trafikeringsplan för nästa år ut? Du kan kommentera planen fram till 13.12

Uutta Helsinkiä
11.12.2020
Hur ser vår trafikeringsplan för nästa år ut? Spårvagnslinjerna 6 och 9 förlängs och gatu- och broarbeten påverkar såväl buss- som spårtrafiken. HRT samlar nu in kommentarer från kunderna om utkastet till trafikeringsplanen för perioden 2021-2022. Kommenteringstiden går ut 13.12.2020.

Hur ser vår trafikeringsplan för nästa år ut? Spårvagnslinjerna 6 och 9 förlängs och gatu- och broarbeten påverkar såväl buss- som spårtrafiken. Det första skedet av spårvägen på Ärtholmen tas i bruk. Det första skedet av spårvägen på Ärtholmen tas i bruk.

HRT uppgör varje år en trafikeringsplan som innefattar följande års ändringar i trafikeringen. Planen omfattar buss-, tåg-, spårvagn, metro- och färjetrafiken.

HRT samlar nu in kommentarer från kunderna om utkastet till trafikeringsplanen för perioden 2021-2022. Kommenteringstiden går ut 13.12.2020.

Det sker flera ändringar i de tvärgående rutterna i Helsingfors i augusti 2021. Samtidigt blir det förändringar i linjer som betjänar Postparken.  Linjenätet i Haga, Gamlas och Kungseken ändras i början av hösttrafiken 2021. I augusti 2021 sker det förändringar på linjerna 14, 17, 18, 24 och 39. Vår styrelse godkände förändringarna på linjerna 18, 39 och 14 21.1.2020 och förändringarna på linjerna 17 och 24 14.4.2020.

Läs mer: