Godahoppsparken på Busholmen får parkportar som nya landmärken

Busholmen
18.12.2020
Godahoppsparken är Busholmens centralaste farled och gröna hjärta. Nu har Godahoppsparken också fått det första av totalt sju kommande landmärken. I början av parken på Öresundsgatan har den första ståtliga parksporten blivit färdig. Parksporten restes redan i augusti, men förra veckan lades sista handen vid arbetet då nubbstensbeläggningen kring porten och belysningen inklusive markbelysning blev färdiga.

Godahoppsparken är Busholmens centralaste farled och gröna hjärta. Nu har Godahoppsparken också fått det första av totalt sju kommande landmärken. I början av parken på Öresundsgatan har den första ståtliga parksporten blivit färdig. Parksporten restes redan i augusti, men förra veckan lades sista handen vid arbetet då nubbstensbeläggningen kring porten och belysningen inklusive markbelysning blev färdiga.

Norra delen av Godahoppsparken kommer att få totalt sju portar vid alla ingångar från gatorna till parken med undantag av Busholmsgränden. Nästa år kommer likadana portar att resas på Suezgatan och Kap Hornsgatan.

Porten har tillverkats av cortenstål som oxideras då det reagerar med luften. Ytan ser alltså rostig ut, men portens inre ståldelar rostar inte. Cortenstål är ett intressant material, eftersom portens färg varierar enligt tiden på dygnet och ljusmängden. När portens struktur designades funderade man också på vindmotståndet och att porten ska vara så svår att klättra på som möjligt. Hålen i porten skapar en spännande optisk illusion: ju högre upp man går på porten, desto större är hålen.

Bild: Porten ger en fin och fotogenisk utsikt från parken till gatorna. (Antti Pulkkinen)

Porteningår i Godahoppsparkens högklassiga grön- och ytbyggande

Portarna har designats av Ramboll och arkitekt Yrjö Rossi har ansvarat för arbetet. Portarna tillverkas av Helsingfors stads byggtjänstaffärsverk Stara, som tillverkar dem på sin verkstad i Arabia i Helsingfors. Utgångstanken i portens design var att skapa ett effektfullt visuellt element som liksom hela Godahoppsparken utgör högklassigt grön- och ytbyggande. Förutom porten har också Rokkiporkkana-bron imponerande former. Porten ger också en fin och fotogenisk utsikt från gatorna till parken.

När den är färdig kommer Godahoppsparken att vara 88 meter bred och en dryg kilometer lång. Den blir alltså lika bred som Esplanadparken men totalt sett lika stor som Brunnsparken. Godahoppsparken är ett krävande byggnadsobjekt bland annat för att det ligger parkeringshallar under den.

Parken har byggts enligt principerna för hållbar utveckling och den har designats för att hålla i tiden och med hänsyn till invånarnas åsikter och önskemål. Viktiga utgångspunkter för parkområdet har varit att underhållet och skötseln ska vara enkel. De påverkar också parkens trivsel och långvarighet.

Bild: Portarna tillverkas avHelsingfors stads byggtjänstaffärsverk Stara, som tillverkar dem på sinverkstad i Arabia. (Juha Kivimäki)

Nyhetsbild: Antti Pulkkinen.