I slutet av året färdigställdes Wood Citys kontorsbyggnad, en fotbollshall och flera höghus på Busholmen

Busholmen
21.12.2020
Byggandet på Busholmen började på allvar år 2009 och under 2010-talet färdigställdes sammanlagt 5 120 bostäder på området. Det intensiva byggandet har fortsatt även på 2020-talet och i år påbörjades byggandet av 260 bostäder på Busholmen. I början av december var byggandet igång på sammanlagt 17 tomter.

Byggandet på Busholmen började på allvar år 2009 och under 2010-talet färdigställdes sammanlagt 5 120 bostäder på området. Det intensiva byggandet har fortsatt även på 2020-talet och i år påbörjades byggandet av 260 bostäder på Busholmen. I början av december var byggandet igång på sammanlagt 17 tomter.

Målet under de närmaste åren är att påbörja byggande av 800 bostäder årligen. I nuläget har man färdigställt cirka hälften av bostadsbyggnaderna på området och invånarantalet på Busholmen översteg 10 000 i slutet av år 2020. Fram till år 2030 kommer antalet att fördubblas, eftersom det då kommer att finnas sammanlagt cirka 20 000 invånare. När allt är klart blir Busholmen som en medelstor finländsk stad i samma storleksklass som till exempel Fredrikshamn eller Nådendal

Coronavirusepidemin har åtminstone tillsvidare inte påverkat tidtabellen för att färdigställa byggobjekten på Busholmen. Efter sommaren har sju nya höghus blivit klara på Busholmen. Bostadshusen som färdigställdes på hösten finns på adresserna: Kubagatan 3, Karibienstranden 4, Bermudagatan 1, Karibiengränden 4, Atlantgatan 13, Bahamasgatan 4 och Livornogatan 7.

I höst färdigställdes även Wood Citys kontorsbyggnad, det vill säga Supercells huvudkontor. De anställda flyttar till byggnaden i början av 2021. Dessutom blev fotbollsklubben PPJ:s hallprojekt i Busholmens idrottspark klart i november.

Foto:Fotbollsklubben PPJ:s övertryckshall blev klar i november 2020 (AnttiPulkkinen)

År 2021 färdigställs blandannat Atlantbron och parker

Byggandet av Atlantbron på Busholmen fortsätter år 2021 och den beräknas bli färdig i maj. Därefter börjar spårvagnarna trafikera på Atlantgatan och Atlantbron. Norra delen av Godhoppsparken blev huvudsakligen klar på sommaren 2020, och den sista kanten i parkens norra del byggs 2021. Samtidigt färdigställer man det förberedande byggandet i södra delen av Godahoppsparken. Även byggandet av resterande delen av Utterhällsparken pågår och parken blir färdig nästa vår.

Tävlingstiden för idétävlingen om L3-magasinet på Busholmen gick ut i slutet av september 2020. Bedömningen av tävlingsförslagen pågår som bäst. För närvarande verkar en coronatestningsplats som HUS öppnade på hösten i L3-magasinet. Detaljplanen för Servicekvarteren på Busholmen har också vunnit laga kraft och bostadsbyggandet i kvarteren påbörjas på våren 2021. Nästa år påbörjas också byggandet av bostäder på området vid Melkökajen.

Helsingforsstad investerar nästan en halv miljard euro i Busholmen

Helsingfors stad investerade totalt cirka 270 miljoner euro i Busholmen under åren 2008–2020. Förutom det utgör de framtida investeringarna nästan 200 miljoner euro. De största infrastrukturprojekten inom den närmaste tiden är Atlantbron och Utterhällens park som färdigställs nästa år.