Mot Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande - Vad händer inom social- och hälsovårdstjänsterna i Kvarnbäcken?

Kvarnbäcken
22.1.2021
Renoveringen av Kvarnbäckens hälsostation medför inte längre några ändringar i tjänsterna i början av 2021. Renoveringen kan ändå alltjämt orsaka vissa störningar för klienterna.  De sista reparationerna i byggnaden utförs i januari 2021.

Renoveringen av Kvarnbäckens hälsostation blir klar i januari 2021. Gårdsbackas hälsostation renoveras på våren 2021. I Kvarnbäcken tas omfattande öppettider i bruk på hösten 2021. Hälsostationerna i Gårdsbacka och Stensböle hålls där de är till slutet av 2025. Vi ordnar nya invånartillfällen kring social- och hälsovårdstjänsterna genast då coronaläget tillåter det. Den aktiva utvecklingen av tjänster till de boendes bästa fortsätter i Kvarnbäcken också under de närmaste åren.

Kvarnbäckens renovering blir färdig

Renoveringen av Kvarnbäckens hälsostation medför inte längre några ändringar i tjänsterna i början av 2021. Renoveringen kan ändå alltjämt orsaka vissa störningar för klienterna.  De sista reparationerna i byggnaden utförs i januari 2021.

Gårdsbackas renovering påbörjar

Renoveringen av Gårdsbacka hälsostation inleds måndagen 18.1.2021 och torde vara klar i slutet av april.

Man kommer inte att omfattande renovera hälsostationen, såsom ursprungligen var tänkt, eftersom byggnaden rivs efter 2025. Före det utförs ändå mindre reparationer i byggnaden, med vilka man vill göra lokalerna sundare och tryggare för både klienter och yrkesfolk.

Tjänsterna på Gårdsbacka hälsostation löper som normalt under renoveringen. Vi beklagar eventuella störningar på grund av ändringsarbetena.

Bredare öppettider på hösten

Längre öppettider, som planerades för början av året (vardagar kl. 7–20), på Kvarnbäckens hälsostation införs hösten 2021. För tillfället är Kvarnbäckens hälsostation öppet vardagar kl. 8–16.

Coronaepidemin samt Maisa- och Apotti-systemen som tas i bruk på våren medför ändringar i tidtabellen. Maisa är en klientkanal för elektronisk ärendehantering. Apotti är ett nytt klient- och patientdatasystem som yrkesfolk använder.

Socialtjänsterna för unga flyttas till Kvarnbäcken

En annan ändring utöver öppettiderna i tjänsterna våren 2021 är att socialtjänsterna för unga flyttas från Gårdsbacka till Kvarnbäckens hälsostation.

Tjänsterna i Gårdsbacka och Stensböle hålls där de är till 2025

Tjänsterna vid Gårdsbacka hälsostation hålls på sin nuvarande adress, Köpgränden 3, minst till slutet av år 2025. Gårdsbackas tjänster flyttar till Kvarnbäcken när utvidgning av Kvarnbäckens hälsostation blir färdig. Utvidgningsbygget i Kvarnbäcken torde starta 2023.

I Gårdsbacka kommer några social- och hälsovårdstjänster att erbjudas vid  ett närserviceställe också efter 2025. Innehållet av och adressen för de kommande tjänsterna är än så länge osäkra. Målet är att hitta nya lokaler nära den nuvarande hälsostationen.

Tjänsterna vid Stensböle hälsostation stannar också i den bekanta byggnaden (Stensbölebågen 21) tills utvidgning i Kvarnbäcken blir färdig, alltså till slutet av 2025.  

Ett brett utbud av tjänster

Den nya centralen för hälsa och välbefinnande i Kvarnbäcken kommer förutom hälsostationstjänster att erbjuda exempelvis socialtjänster, tandvårdstjänster, psykiatri- och missbrukartjänster, fysioterapi, ergoterapi, tjänster för personer med funktionsnedsättning samt laboratorietjänster. 

Den nya centralen för hälsa och välbefinnande kommer förutom Kvarnbäcken, Gårdsbacka och Stensböle även att betjäna invånarna i Mellungsby, Botby och Östersundom.

Du kan ge respons på social- och hälsovårdstjänsterna i Kvarnbäcken på adressen www.hel.fi/respons