Provtagningsenheter för coronavirus till Helsingfors hamnar 27.1

Uutta Helsinkiä
29.1.2021
Onsdagen den 27 januari sattes det upp provtagningsenheter för coronavirus i Västra hamnens, Skatuddens och Nordsjös terminaler. I terminalerna erbjuds även effektiverad coronavirusrådgivning. Riktad testningfortsätter på fartygen.

Onsdagen den 27 januari sattes det upp provtagningsenheter för coronavirus i Västra hamnens, Skatuddens och Nordsjös terminaler. I terminalerna erbjuds även effektiverad coronavirusrådgivning. Riktad testning fortsätter på fartygen.

Testning och rådgivning erbjuds alla resenärer som ankommer med fartyg till Helsingfors. Från och med onsdagen tillåts endast nödvändig arbetsresetrafik till Finland.

Från och med onsdagen den 27 januari ombeds fartygspassagerare som anländer till Finland och Helsingfors uppvisa intyg på genomgången Covid-19-infektion för mindre än 6 månader sedan, negativt testresultat (högst 72 timmar gammalt) eller tidsbokning för coronavirustest i webbtjänsten Finentry.

För alla resenärer som kommer till Finland från länder där incidensen av coronaviruset är högre än 25/100 000 under en tvåveckorsperiod, rekommenderas 14 dygns frivillig karantän.

Den frivilliga karantänen kan förkortas med två test. Resenärer som inte har något av ovan nämnda intyg, hänvisas till det första coronavirustestet i hamnen. Det andra testet utförs tidigast 72 timmar efter det första testet.

Om resenären inte går och tar det första coronavirustestet i hamnen, ska hen söka sig till testning på sin vistelse- eller bostadsort i Finland inom ett dygn från inresan.   

Resenären ska stanna i frivillig karantän tills båda testresultaten är klara och negativa.

”Vi vill hindra spridningen av coronaviruset till Finland och Helsingfors via den ankommande färjetrafiken. Testningen och rådgivningen som utförs i passagerarhamnarna är en viktig del av huvudstadens hälsosäkerhet i coronatider”, berättar Leena Turpeinen, direktör för Helsingfors hälsovårds- och missbrukartjänster. 

”Det nya tillvägagångssättet kan orsaka en del köande i hamnarna, även om passagerartrafiken minskar. Jag tror att resenärerna förstår vikten av testning och rådgivning”, säger Turpeinen.

I Helsingfors utreds även möjligheten till att ordna drive in-provtagningsenheter vid körfälten.

Hamnarnas nya verksamhetsmodell har planerats tillsammans med Helsingfors Hamn, HUS, Tullen, Gränsbevakningsväsendet och rederierna. 

Mer information om inreserestriktionerna finns på inrikesministerietswebbplats och om resepraxis på THL:swebbplats.