Finalistteamen i Helsinki Energy Challenge-innovationstävlingen lämnade in sina slutgiltiga förslag

Uutta Helsinkiä
2.2.2021
De tio teamen som valdes till finalskedet för tävlingen Helsinki Energy Challenge har lämnat in sina slutgiltiga tävlingsförslag. Bland finalistlösningarna finns det sinsemellan olika förslag om hur Helsingfors på ett så hållbart sätt som möjligt ska kunna sluta använda stenkol i värmeproduktionen före år 2029.

De tio teamen som valdes till finalskedet för tävlingen Helsinki Energy Challenge har lämnat in sina slutgiltiga tävlingsförslag. Bland finalistlösningarna finns det sinsemellan olika förslag om hur Helsingfors på ett så hållbart sätt som möjligt ska kunna sluta använda stenkol i värmeproduktionen före år 2029.

Finalistteamen valdes i november 2020 och efter det har teamen deltagit i samutvecklingsskedet för tävlingen. Under samutvecklingsskedet fick teamen stöd och mer information för att kunna utveckla sin lösning vidare.

I de slutgiltiga lösningarna finns det sinsemellan olika lösningar som kan utnyttjas i uppvärmningsutmaningen i Helsingfors. Bland förslagen finns bland annat mångsidiga totallösningar. En del av dem utnyttjar flera olika värmekällor och kombinerar sådan teknologi som redan används på ett nytt sätt. Även tävlingslösningar som innehåller helt nytt teknologi finns med. Bland lösningarna finns det nya idéer bland annat för värmeackumulering och -överföring, utnyttjande av spillvärme samt styrning av energiförbrukning och aktivering av konsumenter. Det finns också icke-tekniska innovationer som möjliggör verkställande av hållbara lösningar i framtiden och kombination av distribuerade och centraliserade lösningar.

Tvärvetenskapliga och internationella team

Varje finalistteam har flera experter från många slags kunskapsområden. Bland finalisterna finns det startup-företag, stora företag i branschen, forskningsinstitutioner, universitet och andra expertorganisationer samt internationella konsortier av olika företag.

I finalistteamen finns det organisationer bland annat från Finland, Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Italien, Holland, Polen, Ungern, Österrike och Frankrike. Största delen av teamen har experter och organisationer från flera olika länder. Finsk expertis är också representerad i flera team och också helt inhemska team deltar.

Finalister och vinnare publiceras i mars

En internationell jury bedömer teamens slutgiltiga tävlingsförslag och fattar beslut om vinnaren i februari. Medlemmar i juryn är Markku Ollikainen (Helsingfors universitet, ordförande för Finlands klimatpanel), Sanna Syri (Aalto-universitet), Robert Stoner (MIT Energy Initiative), Martin Young (World Energy Council), Brian Vad Mathiesen (Aalborg universitet) och Hans Jørgen Koch (Nordic Energy Research). Utvärderingskriterierna är förslagets klimatpåverkan, inverkan på naturresurser, kostnadseffekt, tidsplan för genomförandet, genomförbarhet, leveranssäkerhet och kapacitet.

Finalistteamen- och lösningarna samt vinnaren publiceras i mars. Helsingfors stad har åtagit sig att öppet dela med sig av tävlingens lärdomar och resultat så att även andra städer kan utnyttja dem i sitt eget klimatarbete.

Städerna i en nyckelroll – Covid 19-pandemin stoppar inte Helsingfors klimatarbete

Klimatförändringen är den största utmaningen i vår tid och städerna har en nyckelroll i dämpandet av den. Trots Covid 19-pandemin fortsätter Helsingfors stads klimatarbete starkt. Helsingfors mål är att vara koldioxidneutralt senast år 2035. För närvarande orsakas över hälften av Helsingfors koldioxidutsläpp av uppvärmningen av byggnader, därför är det avgörande att hitta en hållbar uppvärmningsmetod för att uppnå koldioxidneutralitetsmålet. Över hälften av Helsingfors uppvärmningsenergi produceras för närvarande med stenkol, som man ska sluta använda före 2029. Helsingfors vill hitta långvarigt hållbara lösningar för att ersätta stenkolen och vill därför inte gå över till en storskalig användning av biomassa.

Helsingfors vill vara en plattform för nya, hållbara och innovativa lösningar och öppnade den 27 februari 2020 den internationella utmaningstävlingen Helsinki Energy Challenge. Med tävlingen söker man efter lösningar som kan användas för att under de kommande årtiondena värma upp staden på ett hållbart sätt utan stenkol och med så lite biomassa som möjligt. Helsinki Energy Challenge-tävlingen inspirerade 252 team i 35 olika länder runtom i världen att delta. I teamen för tävlingens första skede funderade sammanlagt 1 528 experter och innovatörer från hela världen på lösningar till Helsingfors uppvärmningsutmaning. Huvudpriset i tävlingen är en miljon euro.

Webbsidorna för Helsinki Energy Challenge-innovationstävling (pä engelska)