Stomlinje 550 trafikerar inte Landshövdingsvägen fr.o.m. mars

Förorter
1.3.2021
Den gamla spårvägsbron på Landshövdingsvägen rivs ner. Arbetena startar i mars 2021. Samtidigt får stomlinje 550 en ny rutt. Hållplatserna Åggelby station, Grindbacka och Viksbacka på Landshövdingsvägen dras in.

Den gamla spårvägsbron på Landshövdingsvägen rivs ner. Arbetena startar i mars 2021. Samtidigt får stomlinje 550 en ny rutt. Hållplatserna Åggelby station, Grindbacka och Viksbacka på Landshövdingsvägen dras in.

Landshövdingsvägen är avstängd för trafik tills snabbspårvagnen kan börja trafiken. När arbetena är klara är gatan endast för snabbspårväg samt cykling och gång. Sträckan på Landshövdingsvägen blir ett grässpår. Därför kan busstrafiken inte återgå tillbaka till Landshövdingsvägen när arbetena är klara.

De avvikande rutterna har man planerat så att kollektivtrafikförbindelserna fortfarande är smidiga och att trafiken fungerar. Tyvärr kan de avvikande rutterna innebära längre gångavstånd till vissa hållplatser eller att en direkt förbindelse blir med byte.

Läs mer: