Helsingfors belönade vinnarna i Energy Challenge – staden fick lösningar och visdom för framtida energibeslut

Uutta Helsinkiä
16.3.2021
Helsingfors vill vara en av de ledande städerna i världen i bekämpningen mot klimatförändringen. Energisystemet har en central roll för värmeutsläpp, som representerar över hälften av stadens utsläpp. Helsingfors stad sökte hållbara lösningar genom att fråga hela världen hur staden ska uppvärmas under de kommande årtiondena så att nästa generationer kan vara stolta över lösningarna. Resultaten för Helsingfors Energy Challenge har publicerats.

Helsingfors vill vara en av de ledande städerna i världen i bekämpningen mot klimatförändringen. Energisystemet har en central roll för värmeutsläpp, som representerar över hälften av stadens utsläpp. Helsingfors stad sökte hållbara lösningar genom att fråga hela världen hur staden ska uppvärmas under de kommande årtiondena så att nästa generationer kan vara stolta över lösningarna. Resultaten för Helsingfors Energy Challenge har publicerats.

Juryn för tävlingen lyfte fram fyra belönta förslag: en helhetsbetonad och flexibel plan om hur staden uppvärms med olika lösningar för decentraliserad produktion (HIVE); ett förslag baserat av öppna och teknologineutrala auktioner för värmeproduktion med låga utsläpp som försöker öppna ett fjärrvärmesystem för flera värmeproducenter (Beyond Fossils); ett förslag som kombinerar en helt ny energilagring och artificiell intelligens för elvärmetekniker (Smart Salt City); samt i fråga om utsläppsminskning en mycket ambitiös energi-ö för produktion och lagring av energi som även kombinerats med annat användningsmål (The Hot Heart). De valda förslagen beskriver tävlingens mångsidighet bra och försöker för sin egen del lösa många frågor kring ändringen i energiproduktion. I de belönta teamen finns betydande internationell och inhemsk kunskap.

”Energisektorn står i en kraftig brytningstid och en systemisk ändring pågår på flera olika nivåer framför oss. Antagandet var inte att det skulle hittas ett förslag i tävlingen som skulle lösa hela utmaning. I stället har vi nu ett mycket omfattande lösningsurval som hjälper Helsingfors, men också andra städer som letar efter hållbara och innovativa lösningar. Samtidigt är utmaningen med en miljon euro för Helsingfors ett sätt att i en större utsträckning delta i lösningen för klimatfrågan. Helsingfors skiljer sig som internationellt nätverksbildad pionjär för regionalt genomförande av globalt ansvar. Helsingfors har bundit sig till att dela ut lösningar och kunskap ur tävlingen med alla städer”, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

Vid energiomvälvning framhävs betydelsen av samarbete mellan aktörerna

Utmaningstävlingen Helsinki Energy Challenge visade att det är möjligt att uppnå målet för utsläppsneutralt värme med många olika helhetslösningar.

Som central kunskap för tävlingen betonades att framtidens värmesystem bör vara flexibelt och ta hänsyn till kommande tekniker utan att stanna för att vänta på dem. Betydelsen av optimering av energiproduktion och -konsumtion växer också i de kommande lösningarna. Det föreslogs också i flera förslag ett dubbelriktat fjärrvärmesystem samt modeller för flera värmeproducenter.

I täten av lösningar var gemensamt visionen att uppvärmning elektrifieras. Det är lättare att producera kolneutral elektricitet än kolneutral värme och därför har exempelvis värmepumpar en central roll i flera lösningar på grund av klimatorsakerna.

Tävlingen visade att framtidens uppvärmningssystem består av flera dellösningar och aktörer som är optimerade att samarbeta. Sådant system utmanar det traditionella funktionssättet. I framtidens modell finns många aktörer och det krävs att tankar och funktionssätt vädras för att samordna intressen.

”Tävlingen visade klart att uppvärmningsutmaningen i sista hand inte är bara en teknisk utmaning. En del av tävlingsförslagen närmade sig frågan direkt via marknadsändring och förnyelse av övriga funktionssätt och de försökte svara på hur värmemarknaden bör drivas så att den är så bra som möjligt för klimatet och konsumenten. I detta kan också staden ta en stor roll och försöka bygga sitt uppvärmningssystem så omvandlingsflexibelt som möjligt så att vi inte utesluter framtida mognande tekniker eller nya aktörer, utan tvärtom möjliggör inträdet för innovation och nya anbudsgivare. Helsingfors har redan startat diskussioner om fortsatta steg i denna riktning”, säger borgmästaren Vapaavuori.

Tävlingen inledde diskussion och nytt slags samarbete

I utmaningstävlingen erbjöds Helsingfors som en testbädd där framtidens hållbara uppvärmningssystem kan utvecklas. För Helsingfors koldioxidutsläpp kommer 56 procent från uppvärmning av byggnader. Helsingfors mål är att vara koldioxidneutralt senast år 2035. Tävlingens internationella popularitet överraskade.

”Vi greppade en viktig samhällelig fråga med modellen för utmaningstävlingen och det satte i gång sådant tänkande och dito diskussion både inom och utom staden som kanske inte annars hade uppkommit. Redan bara det är ett ytterst viktigt resultat. Tävlingen blev mycket populär på olika håll i världen och den inspirerade mycket mångsidiga team att delta. Flera team har fortsatt sitt samarbete och nyttan av tävlingen kommer säkert mångdubblas genom det. Det framgick av diskussionerna i olika faser under tävlingen att det har funnits behov för vår approach. Energiomvälvningen och stävjande av klimatförändringen kräver andra än traditionella metoder för att hitta lösningar”, säger Laura Uuttu-Deschryvere, projektchef för Helsinki Energy Challenge-tävlingen.

Sammanlagt kom det 252 förslag från 35 länder till tävlingen. Alla tio finalistförslag kan laddas ner från webbplatsen för Helsinki Energy Challenge. Inom de närmaste veckorna ska en databas läggas upp på webbplatsen varifrån alla de förslag för det första skedet i tävlingen som har gett tillstånd för delning delas ut.

Utöver det belönta förslaget som valdes av fyra juryer ger Helsingfors stad förslaget CHP – Consumers to Heat Producers ett hederspris på grund den ögonöppnande beskrivningen av smärtpunkterna i det nuvarande uppvärmningssystemet och av möjligheter med tanke på olika aktörer.

Beskrivningarna av de belönta förslagen finns i bilagan.

Belönta team

HIVE:

Storengy (Frankrike): Philippe Aubry
Newheat (Frankrike): Julien Metge
Engie (Frankrike och Belgien): Romain Donat, Sandrine Bosso, Valentin Gavan, Jean-Baptiste Débonnaire, Albin Popot
PlanEnergi (Danmark): Daniel Trier
AEE Intec (Österrike): Ingo Leusbrock
Savosolar (Finland): Laurène Mejean

Kontaktuppgifter för medier Yousra Martel, yousra.martel ( at ) engie.com


Beyond Fossils:

Teknologiska forskningscentralen VTT: Åsa Hedman, Tomi J. Lindroos
Finlands Miljöcentralen (SYKE): Karoliina Auvinen, Hannu Savolainen
Hansel: Pasi Tainio
Aleksi Lumijärvi

Kontaktuppgifter för medier Åsa Hedman, VTT, asa.hedman ( at ) vtt.fi, tfn+358 40 570 3798


Smart Salt City:

SaltX Technology (Sverige): Corey Blackman, Eric Jacobson, Magnus Ekblad, Lars Croon, Michele Pressiani, Pankaj Gujarathi, Carl-Johan Linér, Nadia Amirpour, Boo Ljungdahl
Rebase Energy (Sverige): Ilias Dimoulkas, Sebastian Haglund, Mihai Chiru

Kontaktuppgifter för medier Eric Jacobson, eric.jacobson ( at ) saltxtechnology.com och hello ( at ) saltxtechnology.com, tfn +46 73 643 16 94

The Hot Heart:

Carlo Ratti Associati (Italien): Carlo Ratti, James Schrader, Alberto Benetti, Chenyu Xu, Stephanie Lee, Rui Guan
Ramboll (Finland): Jouni Laukkanen, Mika Kovanen, Kreetta Manninen
Transsolar (Tyskland): Thomas Auer, Monika Schulz, Alice Chevrier, Helmut Meyer
Danfoss / Leanheat (Finland): Jukka Aho, Juho Nermes, Lauri Leppa, Oddgeir Gudmundsson
Schneider Electric (Finland): Jan Mattsson, Jani Vahvanen
OP (Finland): Kaisa Ahtiainen
Schlaich Bergermann Partner (Tyskland): Mike Schlaich, Boris Reyher
Squint/Opera (Storbritannien): Alice Britton, Manu Sainz, Tom Law, Kelly Woodward, Svenja Schlossarek

Kontaktuppgifter för medier: pr ( at ) carloratti.com , tfn +39 011 1969 4270

CHP Consumers to Hear Producers (hederspriset):

Helsinki Energy Designers (Finland): Perttu Lahtinen, Minna Näsman, Ossi Porri

Kontaktuppgifter för medier Minna Näsman, Helsinki Energy Designers, minna ( at ) helsinkienergydesigners.fi, tfn +358 40 6873125