Stadsstyrelsen godkände detaljplaner och beslutade om anslag för återhämtning efter coronapandemin

Malm
23.3.2021
Helsingfors stadsstyrelse beslutade vid sitt sammanträde 22 mars om ett anslag på närmare 20 miljoner euro för att stimulera företagandet och utveckla de digitala tjänsterna samt för återhämtningen från coronapandemin. Dessutom beslutade stadsstyrelsen om två detaljplaneändringar för Malms flygfältsområde.

Helsingfors stadsstyrelse beslutade vid sitt sammanträde 22 mars om ett anslag på närmare 20 miljoner euro för att stimulera företagandet och utveckla de digitala tjänsterna samt för återhämtningen från coronapandemin. Dessutom beslutade stadsstyrelsen om två detaljplaneändringar för Malms flygfältsområde.

Stadsstyrelsen beslutade bevilja stadskansliets näringslivsavdelning 9,7 miljoner euro i särskilda anslag för att användas för näringspolitiska särprojekt vid återhämtningen från coronapandemin samt för att stimulera företag och företagandet. Projekten ska genomföras åren 2021–2024.

Stadsstyrelsen beslutade ytterligare bevilja 10 miljoner euro i särskilda anslag för en reform av stadens digitala tjänster och återhämtning från coronapandemin.

Läs mer om de beviljade anslagen här.

Två detaljplaner för Malm vidare till fullmäktige

Stadsstyrelsen beslutade att detaljplaneändringar för Malms flygplatskvarter och Nallebranten ska föreläggas stadsfullmäktige. Nallebrantens detaljplan omfattar ett område på ca 19,6 ha i södra delen av Malms flygfältsområde, intill Tattaråsen. Detaljplanelösningen gör det möjligt att bygga ett bostadsområde med närservice och parkområden för ungefär 2 800 invånare. Nallebranten är det första delområdet då Malms flygfält ska byggas ut.

Detaljplaneändringen gäller södra delen av Malms flygfältsområde, närmare bestämt kring den skyddade flygstationen och intill Tattaråsvägen. Detaljplanelösningen gör det möjligt att bygga ett nytt bostadsområde med närservice och parkområden för ungefär 2 200 invånare.

Båda detaljplaneändringarna ska härefter behandlas i stadsfullmäktige.

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här.