Degerövägen ändras till parkgata – renoveringen inleds

Kronbergsstranden
25.3.2021
Det stora vägbygget av Degerövägen inleds i slutet av mars. Gatan byggs om till stads-bulevard, dvs. till en parkgata mellan Uppby-vägen och Hundholmsvägen. Avsikten med gaturenoveringen är att garantera fungeran-de och allt mångsidigare trafikförbindelser för invånarna i Degerö, vars antal kommer att nästan fördubblas under 20 år.

Det stora vägbygget av Degerövägen inleds i slutet av mars. Gatan byggs om till stads-bulevard, dvs. till en parkgata mellan Uppby-vägen och Hundholmsvägen. Avsikten med gaturenoveringen är att garantera fungeran-de och allt mångsidigare trafikförbindelser för invånarna i Degerö, vars antal kommer att nästan fördubblas under 20 år.

Degerövägen kommer att bli mer trivsam och kommer att användas av fotgängare, cyklister, bussar, spårvagnar och bilar.

Följande byggs på gatan:

  • trottoarer på båda sidorna 
  • enkelriktade cykelbanor 
  • två körfiler i båda riktningarna. Antalet körfiler kvarstår.
  • bussplatser 
  • service- och parkeringsfickor
  • reservering för Kronbroarna-spårvägen som byggs senare.

Eftersom en del av de nutida rören är väldigt gamla förnyas även kommunaltekniken under gatan i samband med bygget. 

Gatuträd planteras i rad mellan cykelbanorna och körfilerna samt på båda sidorna om spårvägen. Hem för ca tusen invånare kommer att byggas och nya tjänster inrättas längs med den nya parkgatan.

Renoveringen blir färdig 2022. Hyvinkään Tieluiska Oy är entreprenör.

Gaturenoveringen påverkar trafiken

Arbetet inleds i slutet av mars med byggande av tillfälliga trafikarrangemang, fällning av träd, borttagning av stubbar samt byggande av tryckbankar för att kunna bredda gatan. Alla arbetsskeden kommer att avskiljas från trafiken.

Vi strävar efter att bibehålla trafiken på Degerövägen på två körfiler i båda riktningarna under hela entreprenaden. Tidvis måste trafiken dockflyttas från två till en fil i en färdriktning. Ändringen görs utanför rusningstiderna.

Arbeten som inleds under våren och sommaren 2021 omfattar vattenförsörjningsarbeten samt stenbrytning på norra sidan av Degerövägen. Vattenförsörjnings- och fjärrvärmearbetena vid Hundholmsvägen och Degerövägen kommer att konkretiseras i avvikande körvägar för passerande trafik och de uppdateras efter hur arbetet framskrider.

Följ med förnyelsen av Degerövägen

En webbtillställning gällande bygget som inleds arrangeras för Degeröborna 25.3 kl. 17–18. Tillställningen arrangeras av Helsingfors stad, entreprenören Hyvinkään Tieluiska Oy och Kronbroarna. Skicka dina frågor i förväg och läs anvisningarna för deltagare på www.hel.fi/laajasalontie (på finska).