Spårlinjernas 6, 7 och 9 rutter ändras 6.4 och 3.5

Busholmen
6.4.2021
Spårvägslinje 6 fortsätter längs Docksgatans nya bana till Eirastranden 6.4. Linje 6T slutar. Linje 9 fortsätter längs Atlantgatan till Västra terminalen 3.5. Linje 7 har undantagsrutt 6.4 – 2.5 och trafiken till Västra terminalen ersätts med buss 7X.

Två nya spårförbindelser blir färdiga våren 2021. Spårvägslinje 6 fortsätter längs Docksgatans nya bana till Eirastranden 6.4. Linje 6T slutar. Linje 9 fortsätter längs Atlantgatan till Västra terminalen 3.5. Linje 7 har undantagsrutt 6.4 – 2.5 och trafiken till Västra terminalen ersätts med buss 7X. 

Alla spårvagslinjer får nya tidtabeller 6.4

Tidtabeller på alla spårlinjer byts i samband med ändringarna. Nya rutter och tidtabeller syns i Reseplaneraren fr.o.m. 8.3.

Läs mer:

Helsingforsregionens trafik