Busholmens spårvagnar kör längs Atlantbron till cirkelrutten

Busholmen
30.4.2021
Den 3 maj 2021 är en viktig dag för kollektivtrafiken på Busholmen: då kör spårvagnarna för första gången längs Atlantbron till cirkelrutten runt Busholmen.

Efter att Atlantbron öppnas kommer spårvagnslinje 9 att fortsätta från Utterhällen längs Atlantgatan och den nya Atlantbron till Västra terminalen. Nya hållplatser på Atlantgatan är Uttergatan och Kanariegatan. Från och med maj byter linjer 7 och 9 linjetecken vid Västra terminalen. En vagn som kommer från centrum på linje 7 fortsätter efter tidsutjämning som linje 9 via Utterhällen till Böle, och tvärtom. Arrangemanget är i kraft tills vändslingan som planerats vid Bunkern är färdig.

Det som orsakat mest missnöje i Busholmens kollektivtrafik har varit de tidvis stora passagerarmängderna i Västra terminalen. Från och med maj kommer stockningarna som tur att upplösas snabbare än förr, eftersom linjer 7 och 9 trafikerar från Västra terminalen från tidig morgon till tidig kväll med tio minuters mellanrum. När man åker till centrum kan man inte heller hoppa i fel vagn, eftersom alla spårvagnar kör till centrum.

Busholmens spårvagnstrafik är smidig, eftersom spårvagnarna har egna filer

Som en ny stadsdel har Busholmen goda förutsättningar för snabb och smidig spårvagnstrafik, eftersom spårvagnarna har egna filer, och området inte har långsamma gator eller bilar som parkerats på spåren som i den gamla stadskärnan. Från varje hörn av Busholmen är det också en kort gångväg till närmaste hållplats.

Det är alltid ett riktigt pussel att bygga spårvagnsnät på ett nytt område, eftersom spårvagnsstaden byggs av flera olika parter. Helsingfors stad har bestämt var spåren ska gå, HRT som ansvarar för kollektivtrafiken i huvudstadsregionen har planerat trafiken och tidtabellerna, medan HST har byggt spåren och kommer att trafikera spårvagnarna.

Busholmens spårvagnsnät färdigställs 2024

För Busholmens spårvagnsnäts del har blickarna redan riktats till 2024, då hela nätet preliminärt sett borde vara färdigt. Då är ändhållplatsernas vändplatser färdiga, och spårvagn 8 som erbjuder en snabb förbindelse till Gräsvikens metrostation kör till Västra terminalen. 2024 kommer totalt 18 spårvagnsturer att avgå från Västra hamnen varje timme, alltså i genomsnitt en spårvagn med tre minuters mellanrum, och de kör alla till Helsingfors centrum.

För tillfället är det största frågetecknet gällande tidtabellen när man kommer att kunna bygga de nya vändplatserna framför Bunkern och längs Atlantgatan.  Tidtabellen för dem båda är ännu öppen, och den beror på omgivande byggnadsprojekt, så därför kan man inte ännu säga exakt när nätet kommer att bli färdigt.

Spårvagnsnätet 2021

Atlantgatan och dennya Atlantbron öppnas för spårvagnstrafik 3.5.2021. Ändhållplatsen för linjerna7 och 9 kommer att vara hållplats 2 i Västra terminalen. Linje 8 trafikerar påsamma sätt som nu, linje 6T läggs ner. Linje 6 som betjänar Ärtholmen kommeratt börja köra till Eirastranden.

Spårvagnsnätet 2024

Före det slutliga nätettas i bruk kommer det att byggas nya vändplatser för linjerna 8 och 9 framför Bunkernoch för linje 7 längs Atlantgatan. Ärtholmens spår kommer att förlängas från Eirastranden mot Ärtholmens spets.