Helsingfors är världens tredje bästa stad att bo i

Uutta Helsinkiä
14.7.2021
I den internationella undersökningen Cities of Choice är det bara London och New York som rankas högre än Helsingfors. Undersökningen genomfördes av konsultföretaget Boston Consulting Group och BCG Henderson Institute. I rakningen som bygger på 155 mätare deltog 25 000 invånare i 80 olika städer.

I den internationella undersökningen Cities of Choice är det bara London och New York som rankas högre än Helsingfors. Undersökningen genomfördes av konsultföretaget Boston Consulting Group och BCG Henderson Institute. I rakningen som bygger på 155 mätare deltog 25 000 invånare i 80 olika städer.

 

Studien undersökte livskvalitet utgående från fem kategorier: livskvalitet, ekonomiska möjligheter, socialt kapital, interaktion mellan invånare och myndigheter samt förändringstakt. Kategorierna omfattade totalt 27 olika bedömningsområden.

 

Helsingfors presterade bra i alla de fem kategorierna, men inom dessa fanns det betydande skillnader inom de olika bedömningsområdena. Helsingfors klarade sig bäst i kategorin livskvalitet, där staden placerade sig på första plats till nionde plats  inom sex olika områden: boende, resor inom staden, sjukvård, utbildning och utveckling, offentliga utrymmen och underhållning och rekreation. Helsingforsarnas livskvalitet försvagades däremot av klimatet, där Helsingfors rankades på plasterna 37 till 45.

 — Helsinki är framför allt en stad där man lever ett gott liv. Under de senaste fyra åren har vi målmedvetet förverkligat vår vision om att vara den mest funktionella staden i världen och en ännu bättre plats att bo och leva på för alla helsingforsare. Det är fantastiskt att arbetet vi har gjort även återspeglas i resultaten i undersökningen Cities of Choice, säger borgmästare Jan Vapaavuori.

 

Ytterligare information:

Internationell
rapport (på engelska)

Boston Consulting Groups pressmeddelande (på finska)

Foto: Julia Kivelä