Projektplanen för Sörnästunneln till fullmäktigebehandling

Fiskehamnen
18.11.2021
Projektplanen för Sörnästunneln går vidare till behandling i stadsfullmäktige. Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige godkänner projektplanen för Sörnästunneln och att den genomförs i etapper.

Projektplanen för Sörnästunneln går vidare till behandling i stadsfullmäktige. Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige godkänner projektplanen för Sörnästunneln och att den genomförs i etapper.

I första etappen byggs den norra betongdelen av Sörnästunneln samt de underjordiska strukturerna för körramperna från Fiskehamnen till Böle. Detta görs i samband med att Hermanstads strandväg byggs om 2022–2024. Kostnadskalkylen för den första etappen är 50 miljoner euro enligt kostnadsnivån i augusti 2021. I andra etappen fortsätter man planera och förbereda slutdelen av Sörnästunneln och kostnadskalkylen för det avsnittet tas upp för separat beslut.

Sörnästunneln är en 1,6 kilometer lång tunnel för biltrafik med ett körfält i vardera riktningen. Tunneln förenar Hermanstads strandväg och Sörnäs strandväg. Sörnästunneln kommer att förbättra Fiskehamnens trivsel som fotgängarmiljö och ge plats för ökade kollektivtrafikförbindelser. Den totala budgeten för Sörnästunnelns projektplan är uppskattas till cirka 180 miljoner euro och de årliga driftskostnaderna är cirka 2 miljoner euro.

Illustration av Sörnästunnelns mynning vid Sörnäs strandväg. Bildkälla: Lindroos Architects och Sitowise.