Stadsfullmäktige godkände projektplanen för Sörnästunneln

Fiskehamnen
25.11.2021
Vid sitt sammanträde 24.11 godkände stadsfullmäktige projektplanen för Sörnästunneln, som ska byggas i etapper.

Vid sitt sammanträde 24.11 godkände stadsfullmäktige projektplanen för Sörnästunneln, som ska byggas i etapper.

I första etappen byggs den norra betongdelen av Sörnästunneln samt de underjordiska strukturerna för körramperna från Fiskehamnen till Böle i samband med ombyggnaden av spårvägen och Hermanstads strandväg 2022–2024. Kostnadskalkylen för den första etappen har en slutsumma på cirka 50 miljoner euro.

Planeringen och beredningen av det andra avsnittet av Sörnästunneln som ska byggas senare fortsätter. Kostnadskalkylen för det avsnittet ska beslutas om separat.

I den fortsatta planeringen fäster man särskild vikt vid planeringen av tunnelns mynningar och deras anpassning till stadsmiljön. Man satsar på omständigheterna för fotgängare och cyklister genom att planera broar över Sörnäs strandväg, som det i synnerhet ska gå smidigt att cykla på.

Den totala kostnadskalkylen för Sörnästunnelns projektplan är ca 180 milj. euro och de årliga driftskostnaderna ca 2 milj. euro.

Budgetmanglingen fortsätter vid nästa möte

Stadsfullmäktige behandlade budgeten för 2022 och ekonomiplanen för åren 2022-2024. Förhandlingen inleddes med gruppanföranden och diskussionen fortsatte med ledamöternas inlägg.

Det gjordes ett återremitteringsförslag, några motförslag samt hemställningsklämmar om budgeten, vilka kan läsas i protokollet. Stadsfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet och att fatta besluten om budgeten vid nästa sammanträde, 8 december.

Hela budgeten kan läsas här (endast delvis på svenska, den slutliga versionen publiceras senare).

Flera gruppmotioner behandlades

På mötet behandlades ledamöternas och fullmäktigegruppernas motioner.

Sannfinländarnas gruppmotion gällde konsekvensbedömning av bostadspolitiken. Gruppmotionerna av Kristdemokraterna och Blå fullmäktigegruppen gällde energirenässans med full service samt möjligheterna att studera på distans även efter pandemin. Feministiska partiet hade gjort en motion om att Helsingfors behöver en antirasistisk strategi.

Flera av de inlämnade motionerna bordlades till nästa sammanträde.

 

Alla beslut som stadsfullmäktige fattade på sammanträdet kan läsas på sidan medbeslutsmeddelanden. Beslutsmeddelandet kan läsas tills protokollet publiceras. Stadsfullmäktiges protokoll kan läsas här.

Illustration: Lindroos Architects