Helsingfors är en banbrytare inom intelligent trafik – kom med och lyssna på stads experiment med intelligent trafik

Busholmen
3.12.2021
Helsingfors stad utvecklar stadens verksamhet med utvecklings- och experimentplattformer genom att erbjuda miljöer i vilka olika aktörer kan testa sina tjänster och produkter i genuin stadsmiljö. Experimentverksamheten innebär stora fördelar för staden, företagen och andra aktörer. När det gäller intelligent trafik har experimenten koncentrerats till stadsdelen Busholmen och experimentmiljöer på Busholmen erbjuds särskilt via Mobility Lab.

Helsingfors stad utvecklar stadens verksamhet med utvecklings- och experimentplattformer genom att erbjuda miljöer i vilka olika aktörer kan testa sina tjänster och produkter i genuin stadsmiljö. Experimentverksamheten innebär stora fördelar för staden, företagen och andra aktörer. När det gäller intelligent trafik har experimenten koncentrerats till stadsdelen Busholmen och experimentmiljöer på Busholmen erbjuds särskilt via Mobility Lab.

Helsingfors är känt som banbrytare för intelligent trafik både i fråga om öppen data och öppna gränssnitt, nya tjänster och automation. I Helsingfors finns det också en stor mängd teknologikunniga och en fungerande verksamhetsmiljö för testning och genomförande av nya lösningar. Nya tjänster och teknologier utvecklas och används i pilotprojekt i samarbete med staden, företagen, forskningsaktörer och stadsinvånarna.

Jätkäsaari Mobility Lab ordnar ett seminarium och ett evenemang för nätverksbildning fredagen den 10.12.2021 kl. 13–16. Evenemanget kommer att hållas på distans via Teams. Välkommen för att höra vad som har gjorts hos Mobility Lab under de senaste åren.

På programmet står presentationer av olika experiment med intelligent trafik och erfarenheter samt kunskap som kommer att behövas även efter det här året. Läs mer om programmet här. Du kan anmäla dig till evenemanget via den här länken.

”Hos Järkäsaari Mobility Lab har allt sedan 2019 fullföljts många mångsidiga experiment med intelligent trafik. De har genomförts utgående från experimentsökningar som definierats på basis av aktörernas behov och utifrån företagens idéer. Experimentplattformen har också varit en bra metod för att stöda och genomföra bland annat pilotprojekt inom EU och inkludera invånarna i utvecklings- och testverksamheten”, säger Järkäsaari Mobility Las projektchef Juho Kostiainen.

Jätkäsaari Mobility Lab stöder testningen av nya innovationer för intelligent trafik

Jätkäsaari Mobility Lab har som mål att stöda och främja experiment med intelligent trafik och testningen av nya innovationer. Syftet är också att stöda skaleringen av experiment och möjliggöra företagens affärsverksamhet och att via dem ta fram bättre tjänster för invånare och andra användare. Ett viktigt mål är också att främja smidigheten och säkerheten i trafiken och hitta lösningar för luftkvaliteten.

Målet för lösningarna i verksamheten med intelligent trafik och rörelse är att kunna besvara de trafikrelaterade utmaningarna. På Busholmen har man till exempel utvecklat och experimenterat med konsumenttjänster för allt från lasthjul till distributionsrobotar och dronetransporter, intelligenta trafikmärken som byggts in i gatorna, till trafikradar som producerar öppen data och tjänster för att ta fram situationsbilder i trafiken och styrningstjänster riktade till stadens trafikkontroll och Helsingfors Hamn.

Jätkäsaari Mobility Lab är ett projekt som koordineras av Helsingfors stads näringslivsavdelning. Samordningspartner för projektet som Helsingfors innovationsfond finansierar är Forum Virium Helsinki. Till Järkäsaari Mobility Lan hör dessutom både direkt och via samarbete och andra projekthelheter en grupp företag, forskningsaktörer och ett flertal stadsaktörer som till exempel Helsingfors Hamn, HRT, HSL,Business Hub, Metropolia, VTT, Aalto-universitetet och FCAI-nätverket för neurovetenskaplig forskning.

Närmare infromation om stadens andra utvecklings- och experimentplattformer finns på sidan testbed.helsinki. En kanal för invånare och andra användare finns på sidan http://www.jatkakokeilee.fi (på finska). Kanalen inkluderar människorna och presenterar experiment avsedda för användare.

Mer information:

https://mobilitylab.hel.fi/

Nyhets bild: MobilityUrban Values ​​(MUV) -projektet uppmuntrade invånare på Busholmen genom spelatt ändra på sina rörelsemönster och att välja mer hållbara alternativ. Bild:Mobility Urban Values