Stadsstyrelsen avgjorde för sin del vinnaren i planerings- och tomtöverlåtelsetävlingen för det så kallade Mellersta tornområdet i Böle

Böle
1.2.2022
Till vinnare i planerings- och tomtöverlåtelsetävlingen för ett mindre område i tornområdet i Böle utsåg Helsingfors stadsstyrelse vid sitt sammanträde den 31 januari Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma. Dessutom godkände stadsstyrelsen föravtalet för en fastighetsaffär gällande detta så kallade Mellersta tornområde, och beslöt överlåta de varaktiga nyttjande- och besittningsrättigheter som behövs för att bygga i området.

Till vinnare i planerings- och tomtöverlåtelsetävlingen för ett mindre område i tornområdet i Böle utsåg Helsingfors stadsstyrelse vid sitt sammanträde den 31 januari Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma. Dessutom godkände stadsstyrelsen föravtalet för en fastighetsaffär gällande detta så kallade Mellersta tornområde, och beslöt överlåta de varaktiga nyttjande- och besittningsrättigheter som behövs för att bygga i området.

Hösten 2021 ordnade statliga fastighetsförvaltningsbolaget Senatfastigheter och Helsingfors stad en planerings- och tomtöverlåtelsetävling för det så kallade Mellersta tornområdet i tornområdet i Böle. Tävlingsjuryns förslag till segrare i tävlingen publicerades den 21 januari 2022. Förutom av Helsingfors stadsstyrelse behandlas förslaget av Senatsfastigheter. Avsikten är att staden, Senatsfastigheter och Varma ännu i februari undertecknar ett avtal om byggande.

Stadsstyrelsen antecknade till kännedom tidtabellen för behandlandet av budgetförslaget för år 2023

Även ordningsföljden för behandlande av dels budgetförslaget för 2023, dels förslaget till ekonomiplan för åren 2023-2025 antecknade styrelsen till kännedom. Budgetförslaget ska publiceras torsdagen den 27 oktober, och efter det framskrider ärendet till behandling i stadsstyrelsen den 31 oktober och 7 november. Slutgiltigt godkänns budgetförslaget av Helsingfors stadsfullmäktige, som behandlar ärendet den 16 och 23 november.

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här (på finska).