Helsingfors internationella skola utvidgar sin verksamhet

Busholmen
17.3.2022
Helsingfors internationella skola (International School of Helsinki), som ligger på Busholmen, planerar en tillbyggnad till de nuvarande lokalerna.

Helsingfors internationella skola (International School of Helsinki), som ligger på Busholmen, planerar en tillbyggnad till de nuvarande lokalerna.

Helsingfors internationella skola ISH är en privat läroanstalt, där man erbjuder såväl småbarnspedagogik som grundläggande och gymnasieundervisning på engelska till barn och ungdomar i åldern 4–19 år. Skolan har funnits på Busholmen sedan år 1996. För närvarande har skolan cirka 470 elever och tillbyggnaden skulle göra det möjligt att öka elevantalet med över 200 elever.

Nuförtiden har redan över 16 procent av Helsingfors invånare ett annat modersmål än finska, svenska eller samiska. Efterfrågan av ISH:s elevplatser är ständigt större än vad skolan kan erbjuda, berättar skolans rektor Kathleen Naglee.

”Våra studerande kommer från fler än 50 olika länder och de bor i Finland i genomsnitt i tre år. Skolan är mycket populär särskilt bland familjer som flyttar till Helsingfors på grund av arbete. Det här påverkas säkert av att vi erbjuder mångsidig undervisning, men vi har inga inträdesprov eller krav på att nya elever redan ska kunna tala bra engelska. Dessutom erbjuder vi omfattande stöd även för elever med särskilda behov”, säger Kathleen Naglee. ”Verksamheten på vår skola siktar på att eleverna skapar kontakter och på många sätt även integreras i lokalsamhället.”

För att öka elevantalet har skolan låtit upprätta en plan för en sidoflygel på cirka 2 000 kvadratmeter, som skissats till skolans nuvarande tomt på adressen Bottenhavsgatan 11. Tillbyggnaden har liksom den nuvarande byggnaden fem våningar.

Tillbyggnaden avses byggas längs med Bottenhavsstigen mellan skolans nuvarande byggnad och Bottenhavsparken. På platsen för tillbyggnaden finns för närvarande parkeringsplatser avsedda för skolans bruk, som skolan kommer att avstå från när byggarbetet inleds. I den nya flygeln planeras huvudsakligen utrymmen för undervisning och grupparbete.

Diskussionsmöteför invånare den 30 mars

För Helsingfors internationella skolas lokalprojekt ansvarar skolans fastighetsbolag Helsinki Education Development Company Oy, som har ansökt om en detaljplaneändring hos staden för att upprätta tillbyggnaden på kolans nuvarande tomt.

Ett invånarmöte om planen och detaljplaneändringen ordnas onsdagen den 30 mars 2022 klockan 18–20 i skolans lokaler (Bottenhavsgatan 11, Helsingfors).

Planläggningens program för deltagande och bedömning (PDB) publiceras måndagen den 21 mars 2022 på adressen hel.fi/planer. Synpunkter om programmet kan lämnas till staden fram till den 8 april 2022. I programmet för deltagande och bedömning berättas hur beredningen av detaljplaneändringen framskrider och hur man kan delta i den.

Enligt stadens preliminära uppskattning torde förslaget om detaljplaneändringen bli klar hösten 2022. Stadsmiljönämnden fattar beslut om godkännande av detaljplaneändringen. Skolans mål är att inleda byggarbetet år 2023.

Tillbyggnadens plats påkartan »

Bild: © Arkkitehdit von Boehm–Renell Oy