Detaljplanen för området Björnjägaren i Kvarnbäcken går vidare till fullmäktige

Kvarnbäcken
26.4.2022
Stadsstyrelsen godkände för sin del detaljplanen och detaljplaneändringen för området Björnjägaren i Kvarnbäcken vid sitt sammanträde den 25 april. Detaljplanen gör det möjligt att bygga ett nytt bostadsområde för cirka 2 700 nya invånare på ett område som ligger i sydvästra Kvarnbäcken och norra Hertonäs.

Stadsstyrelsen godkände för sin del detaljplanen och detaljplaneändringen för området Björnjägaren i Kvarnbäcken vid sitt sammanträde den 25 april. Detaljplanen gör det möjligt att bygga ett nytt bostadsområde för cirka 2 700 nya invånare på ett område som ligger i sydvästra Kvarnbäcken och norra Hertonäs.

Avsikten med detaljplanelösningen är att göra det möjligt att bygga ett nytt bostadsområde som baserar sig på Spårjokern och som sömlöst inlemmas i den befintliga miljön. Identitetsfaktorn för det nya bostadsområdet är den del av Björnskogen som bevaras.

Planen delas in i en kärna med flervåningshus i trä, som ligger på ett flackt område väster om Björnklippsvägen, och de omgivande kvarteren. Genom bostadsområdet löper parkgatan Björntråden och längs den ligger den viktigaste servicen och de viktigaste offentliga utomhusanläggningarna.

Detaljplaneändringen har speciellt den effekten att särskilt den flacka delen av området, som nu är nästan helt obebyggt, blir ett tätt bebyggt bostadsområde och gatulinjen för den förra Viksvägen med det nya namnet Björnklippsvägen ändras.

Stadsfullmäktige fattar det slutliga beslutet om detaljplanelösningen.

Stadsstyrelsen föreslår att detaljplanen för öarna i Havshamnen ändras

Stadsstyrelsen beslutade föreslå stadsfullmäktige att den också godkänner en detaljplaneändring för öarna i Havshamnen. Detaljplanelösningen gäller Södra och Norra Ugnsholmen, Skifferholmen, Skiffergrundet och Flisholmen samt vattenområdet omkring dessa.

Avsikten med detaljplanelösningen är att utveckla öarna som ett betydande segel- och rekreationscentrum. Förbindelserna till öarna förbättras och seglings- och rekreationsområdena fungerar.

Detaljplanelösningen för Havshamnen bidrar till stadens strategiska mål att ambitiöst utveckla det maritima Helsingfors. Stadsfullmäktige fattar det slutliga beslutet om detaljplanen.

Stadsstyrelsen gav ett utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om propositionsutkastet till lagen om hälsovård för papperslösa

Stadsstyrelsen gav ett utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om regeringens propositionsutkast till ändring av lagen om ordnande av social- och hälsovård och lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

I sitt utlåtande anser stadsstyrelsen att de ändringar som föreslås är motiverade och värda understöd. Helsingfors har redan i flera år erbjudit hälsovårdstjänster för papperslösa och personer som befinner sig i ett tillstånd som liknar papperslöshet i den omfattning som beskrivs i regeringens propositionsutkast. I utlåtandet konstateras att gravida i likhet med minderåriga kan betraktas som en grupp som behöver särskilt skydd och föreslås att de läggs till i lagutkastet.

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här (på finska).