Sommargator börjar byggas i södra Helsingfors

Centrum
5.5.2022
Sommargatorna öppnas i centrala Helsingfors i juni. Byggandet påbörjas på Högbergsgatan den 10 maj 2022 och arbetena fortsätter stegvis under maj.

Helsingfors stad bygger sommargator på fyra gatusträckor i Gardesstaden. Med sommargatorna vill man förbättra gatornas trivsel, attraktionskraft och utbudet av tjänster.

På sommargatorna ändras trafikarrangemangen och tjänsterna så att området bjuder in till att njuta av det somriga stadslivet. Parklet-terasser för lokala restauranger, sittplatser av trä, cykelställ med möjlighet att låsa fast cykelramen och lekplatser för barn läggs till på gatorna.

I år kan du också njuta av det vilda stadsgröna på sommargatorna och leta efter djur som du kanske har stött på i Helsingfors natur. Sommargator och stadsliv kan njutas av från början av juni till slutet av augusti – lek, stanna, stå, gå eller sitt på terrassen. Du kan också hitta konst och kultur längs gatorna. Öppningsprogram anordnas på sommargatorna lördagen den 4 juni.

Byggandet av sommargatorna börjar på Högbergsgatan

Byggandet av sommargatorna är planerat att påbörjas den 10 maj, men strejken inom kommunsektorn kan försena tidtabellen. Arbetet framskrider stegvis under maj enligt följande:

 • 10.5. Byggandet påbörjas på Högbergsgatan
  Trafikarrangemang: Dubbelriktad gårdsgata på Högbergsgatan mellan Lilla Robertsgatan och Ulrikasborgsgatan
 • 12.5. Byggandet flyttar till Kaserngatan
  Trafikarrangemang: Såsom i fjol en enkelriktad gata söder om Esplanadparken hela vägen till Rikhardsgatan. Gatan fortsätter som en dubbelriktad gata till det nordvästra hörnet av Kaserntorget.
 • 18.5. Utvidgning av planen framför Designmuseet tillHögbergsgatan
  Trafikarrangemang: Körning förbudet på Högbergsgatan mellan Sjömansgatan och Röddäldsgatan
 • 23.5. Byggandet börjas på Lilla Robertsgatan
  Trafikarrangemang: Gågata, servicekörning tillåten. Undantaget är trafikarrangemang under byggandet den 30 maj–1 juni, då körningen styrs genom Georgsgatan.

På Skillnadsgatan är en körfil ur bruk hela sommaren. En fil som svänger från Nylandsgatan till Skillnadsgatan och Mannerheimvägen är ur bruk. Med arrangemangen garanteras säkerheten för fotgängare och terassbesökare på sommargatorna.

Sommargatorna är öppna den 3 juni–31 augusti. Rivningen av sommargatorna inleds den 31 augusti, varefter det normala trafikarrangemanget träder i kraft den 6 september.

Mer information om sommargatorna 

Karta över sommargator och trafikarrangemang

Bild: Helsingfors stadsmiljösektorn, Raine Huvila