Till Nordsjö centrum planeras ett kulturkvarter – välkommen till Nordhuset den 18 maj för att diskutera planerna

Nordsjö
9.5.2022
Till Nordsjö centrum, på östra sidan av kulturcentret Nordhuset, planeras ett centrumkvarter med mångsidiga funktioner för boende och arbetsplatslokaler samt effektivare parkering och utvidgande av Nordhusets verksamhet. Samtalsmötet ordnas i Nordhusets aula onsdagen den 18 maj 2022 klockan 18–19.

Till Nordsjö centrum, på östra sidan av kulturcentret Nordhuset, planeras ett centrumkvarter med mångsidiga funktioner för boende och arbetsplatslokaler samt effektivare parkering och utvidgande av Nordhusets verksamhet.

Staden söker en samarbetspartner till planeringen av centrumkvarteret med en tävling under 2022. Kvarteret är beläget i närheten av Fabriksparkens samskola på Nordsjövägen 7 som ska rivas.

Planeringsmaterial samt programmet för deltagande och bedömning finns till påseende 9–30 maj 2022 på hel.fi/suunnitelmat och i Nordhusets aula på Mosaiktorget 2.

Välkommen till Nordhuset för att diskutera planeringen av kulturkvarteret i Nordsjö!

Samtalsmötet ordnas i Nordhusets aula onsdagen den 18 maj 2022 klockan 18–19. Mötet direktsänds också på Nordhusets
Facebooksida. Inspelningen från mötet ligger kvar på sidan i två veckor.

Projektets utgångspunkter presenteras också på det digitala mötet Nytt i östra Helsingfors den 11 maj 2022. Mer information om mötet och programmet finns på hel.fi/asukastilaisuudet.