Tjärholmens bod har sålts för att användas som restaurang

Centrum
16.5.2022
Helsingfors stad har sålt Tjärholmens bod som ligger invid Kronohagen till Kidvekkeli Oy och Korpi Capital Oy. Boden såldes för att användas som restaurang och kafé.

Helsingfors stad har sålt Tjärholmens bod som ligger invid Kronohagen till Kidvekkeli Oy och Korpi Capital Oy. Boden såldes för att användas som restaurang och kafé.

De nya ägarna till Tjärholmens bod planerar i byggnaden högklassig restaurang- och kaféverksamhet för åretruntanvändning. Företagarnas preliminära mål är att dörrarna öppnas för kunder sommaren 2023.

Före invigningen görs renoveringar, eftersom den 300 kvadratmeter stora byggnaden kräver grundlig renovering. Tjärholmens bod är skyddad som kulturhistoriskt värdefull och den nya ägaren ansvarar för renoveringen av den med respekt för byggnadstraditionen.

Detaljplanen för området möjliggör byggande av en ny glaspaviljong och en servicelokal i anknytning till boden. Köparen måste riva den nuvarande servicebyggnaden som strider mot detaljplanen.

Helsingfors stad ordnade i början av året ett öppet anbudsförfarande för att sälja Tjärholmens bod. Sammanlagt tjugo anbud kom in. Staden sålde boden till aktören som gjorde det högsta anbudet, det vill säga till Kidvekkeli och Korpi Capital. Bodens försäljningspris var 335 000 euro.

Tjärholmens bod stod färdig 1805 och sedan 1960-talet har den använts som kafé och restaurang, men på senare tid har den stått tom. Byggnadens tomt förblir i stadens ägo.

Försäljningen av Tjärholmens bod främjar för sin del utvecklingen av de havsnära tjänsterna i Helsingfors och genomförandet av stadens fastighetsstrategi. Stadens mål är att avstå från byggnader som den inte behöver i sina egna tjänster eller som det inte finns några andra strategiska skäl till att äga.

Bilder: © Newsec och Helsingfors stad