Vad nytt i Östersundom? Nätmöte 23 maj 2022

Östersundom
17.5.2022
Aktuella frågor kring planeringen av Östersundom behandlas vid ett tillfälle för allmänheten måndagen den 23 maj kl. 17–19. Evenemanget ordnas som Teams-möte, som du kan delta i via webbläsaren på din dator eller mobila enhet.

Under kvällen redogör Helsingfors stads medarbetare för Östersundoms framtidsplaner med hjälp av korta presentationer. Temana är boende, trafik, parker och grönområden. Du kan ge kommentarer och ställa frågor om de teman som presenteras.

Översikt över den feedback som fåtts på delgeneralplanens plan för deltagande och bedömning

Östersundoms delgeneralsplan planeras för att styra hela områdets framtida markanvändning och transportlösningar. Delgeneralsplanens plan för deltagande och bedömning framlades i februari 2022, då det var möjligt att ge feedback på den.

Presentation av planläggningsprogrammet för befintliga småhusområden

Innan den omfattande förändringen av markanvändningen som planeras i delgeneralsplanen är målet att bereda detaljplaner för de befintliga småhusområdena i Östersundom med vilka man möjliggör småskaligt kompletteringsbyggande. Planprojektens placering, omfattning och tidsplaner planeras i planläggningsprogrammet.

Presentation av utkastskedet av planeringsprinciperna för Landbo

Planeringsprinciperna för småhusområdet i Landbo fastställer målen för det framtida kompletteringsbyggandet. I dem anges möjligheterna för ny markanvändning och förändringar i användningsändamålet. Planeringsprinciperna styr detaljplaneändringen som utarbetas efter dem.

Planeringsprinciperna för Landbo finns framlagda 16.5.–6.6.2022 på hel.fi/suunnitelmat.

Ett mer detaljerat schema för kvällens program finns på hel.fi/asukastilaisuudet > Östersundomverkkotilaisuus 23.5.2022.

Länken till nätmötet https://bit.ly/ostersundom-23052022.