Nytt maritimt bostadsområde i Botbystranden

Nordsjö
1.6.2022
Nya bostäder för 3 200 nya invånare planeras i Botbystranden. Det nya bostadsområdet ska vara beläget i området kring den nuvarande småbåtshamnen söder om Sjöåkervägen. I och med byggandet kommer kaj- och förvaringsplatser för båtar att avlägsnas från Botby gård. Området får fler båtplatser genom att man utvidgar Nordsjövikens småbåtshamn. Välkommen att diskutera planerna på promenader i Botby gård den 7.6 och i Nordsjö den 9.6.

Nya bostäder för 3 200 nya invånare planeras i Botbystranden. Det nya bostadsområdet ska vara beläget i området kring den nuvarande småbåtshamnen söder om Sjöåkervägen. I och med byggandet kommer kaj- och förvaringsplatser för båtar att avlägsnas från Botby gård. Området får fler båtplatser genom att man utvidgar Nordsjövikens småbåtshamn. Välkommen att diskutera planerna på promenader i Botby gård den 7.6 och i Nordsjö den 9.6.

Ett nytt maritimt område för 3 200 invånare planeras till området kring Botby gårds småbåtshamn. Bostadsområdet ska vara beläget i den nuvarande småbåtshamnens mark- och vattenområden, nära tjänsterna i Östra centrum. Syftet med planen är att bygga ett nytt grannskap i vilket boende och båtliv kombineras till ett maritimt bostadsområde. Syftet är att lyfta fram havet och båtlivet i lösningarna för boende, på rekreationsrutter samt i affärs- och arbetslokaler i Botbystranden.

Områden för parkeringsanläggningar och plats för daghem reserveras i anslutning till bostadskvarteren. Affärslokaler för närtjänster och arbetslokaler kommer att finnas på gatuplanet i bostadshusen. Dessutom ska en småbåtshamn för cirka 250–350 båtplatser placeras i området samt ett kvartersområde för eventuellt flytande bostadshus.  Vid planeringen beaktas höjningen av havsytan till följd av klimatförändringen samt ökande extrema väderfenomen, som allt kraftigare hällregn och värmeböljor.

Tävling om Botbystrandens konstgjorda ö

Ett bostadskvarter i Botbystranden ska placeras i det nuvarande vattenområdet, vilket ansluts till fastlandet med broar. En separat tävling om planering och genomförande av den konstgjorda ön ska ordnas 2023 innan planförslaget utarbetas. Stadsbor har möjlighet att kommentera tävlingsförslagen innan beslut fattas.

Stadsmiljönämnden fattar beslut om planförslaget hösten 2024. Enligt den preliminära uppskattningen kan byggandet inledas 2026.

Nordsjö får fler förvaringsplatser för båtar

I framtiden ryms alla nuvarande båtplatser i Botby gårds småbåtshamn inte längre i området. Största delen av de nuvarande vinterförvaringsplatserna avlägsnas när området blir bostadsområde. När båt- och vinterförvaringsplatser avlägsnas från Botby gård ska Nordsjövikens småbåtshamn utvidgas. Helsingfors befolkningstillväxt uppskattas för sin del öka efterfrågan på båtplatser och det finns också en efterfrågan på andra funktioner i anslutning till småbåtshamnar i området.

Ett nytt område för vinterförvaring av båtar, kajstrukturer samt en ny vågbrytare ska finnas i Nordsjövikens småbåtshamn. Planeringen gäller Rosenudd som ligger öster om Nordsjö och söder om Nordsjö hamn. Breddningen av vågbrytaren fördubblar antalet båtplatser till omkring 900–100 platser. Det är möjligt att öka antalet parkeringsplatser med cirka 400 platser och båtförvaringsplatser med cirka 150 platser.

Välkommen på promenad med planeraren till Botby gård 7.6 och till Nordsjö 9.6

Man kan bekanta sig med planerna för Botbystranden och Nordsjövik på en promenad i början av juni. På promenaderna kan man bekanta sig med områdena tillsammans med planerarna och diskutera framtida planer.

Promenaden i Botby gårds småbåtshamn äger rum den 7 juni 2022 kl. 17.30–19.30. Avresa framför båtklubbsbyggnaden på Sjöåkervägen 11.

Promenaden i Nordsjövikens småbåtshamn äger rum den 9 juni 2022 kl. 17.30–19.30. Avresa från parkeringsplatsen vid början av Sjöfarargränden öster om korsningen mellan Rosenuddsvägen och Sjöfarargränden.

Programmet för deltagande och bedömning för planlösningen för Nordsjövikens småbåtshamn finns till påseende samtidigt med programmet för deltagande och bedömning för Botbystrandens projekt.

Planeringsmaterialet kan ses på https://www.hel.fi/planer både på Nordhuset och Östra centrums bibliotek mellan 30.5 och 17.6.2022. Åsikterna om planerna för Botbystrandens och Nordsjövikens hamnar ska lämnas in senast 17.6.2022.