Sommargatorna öppnar i centrum i dag

Centrum
3.6.2022
I dag den 3 juni förvandlas fyra livliga gator i södra Helsingfors till gröna sommargator. Kaserngatan, Lilla Robertsgatan, Högbergsgatan och Skillnadsgatan är nöjesställen för stadsborna fram till slutet av augusti.

I dag den 3 juni förvandlas fyra livliga gator i södra Helsingfors till gröna sommargator. Kaserngatan, Lilla Robertsgatan, Högbergsgatan och Skillnadsgatan är nöjesställen för stadsborna fram till slutet av augusti.

Sommargatorna utgör ett enhetligt promenadnät från Esplanaden mot skvären framför Designmuseet. Den första delsträckan ligger på Kaserngatan mellan Södra esplanaden och Norra Magasinsgatan. Rutten fortsätter till Lilla Robertsgatan och därifrån vidare till Skillnaden. En körfil på Skillnadsgatan är reserverad för terrasser och fotgängare.

Från Lilla Robertsgatan har man en naturlig övergång till antingen den nuvarande gågatan Stora Robertsgatan, skvären framför Designmuseet eller söderut mot Högbergsgatan.

Med sommargatorna vill man förbättra gatornas trivsel, attraktionskraft och tjänsteutbud

Du kan njuta av sommargatorna och stadslivet med lek, vistelse, promenader eller en paus på terrassen till slutet av augusti. På sommargatorna kan du också njuta av vild stadsgrönska. Du kan leta efter konst och kultur samt djur som du kanske har stött på i Helsingfors natur.

"Många känner till sommargatorna i andra delar av Finland med sina marknader och lokala delikatesser. Varför behöver vi sommargator i Helsingfors? Utgångspunkten för planeringen av sommargatorna har varit möten mellan människor och stadens livskraft. Sommargatorna i Helsingfors lockar både Helsingforsborna och turisterna att trivas på gatorna och bland tjänsterna. Grönare gaturum bjuder in människor i alla åldrar att njuta av sommaren", säger Anni Sinnemäki, biträdande borgmästare för stadsmiljösektorn.

"Vi har tagit in växtlighet för att förbättra mikroklimatet och öka trivseln i den varma stenstaden. Många stadsbor har uttryckt önskningar om att öka stadsgrönskan så det är fint att kunna uppfylla detta önskemål. Det finns rastplatser, skugga och stadsgrönska. Vi har återanvänt förra årets konstruktioner, såsom skär och öar av trä. Jag bjuder in alla i staden att njuta av stämningen på sommargatorna", tillägger Sinnemäki.

Sommargatorna är fulla av aktiviteter

Staden har tagit till sig responsen på förra sommarens försök med en sommargata på Kaserngatan: i år beaktas barnen bättre på sommargatorna. Olika element är perfekta för att bygga med och för klättring. Förutom lekplatser för barn finns på sommargatorna de lokala restaurangernas parklet-terrasser, sittplatser av trä och cykelställ med ramlås.

På sommargatorna rör man sig på fotgängarnas villkor. Därför lugnas gatorna från trafik och trafikbullret. Biltrafiken till tomter och servicetrafiken har ordnats på ett fungerande sätt.

Även olika slags program utlovas på sommargatorna och terrasserna under sommaren.Evenemangshelheten Helsingfors levande gator bjuder in stadsborna att njuta av musik och performancekonst. Kulturprogrammet beger sig ut på Sommargatorna den 16 juni–25 augusti. Ensemblen Compañía Kaari & Roni Martin Goes ROOTS kommer den 23 juni till skvären framför Designmuseet med sin sammansättning som kombinerar flamenco, Balkananda och finsk poesi och bjuder stadsborna på ett fyrverkeri av modern rytmmusik och dans.

I juli och augusti erbjuds underhållning av bland annat gatuteaterperformancegruppen Orkestar Strada, sångaren-låtskrivaren Leo Stillman och seriekonstnärerna “Hemliga serietecknare”, som tecknar “hemliga porträtt” av stadsborna. Personen som tecknats får bilden som minne. Programmet pågår under hela sommaren, på torsdagarna från den 16 juni till den 25 augusti. Mer information om evenemangen finns på tapahtumat.hel.fi.

Sommargatorna är öppna den 3 juni–31 augusti 2022. Rivningen av sommargatorna inleds den 31 augusti, varefter de normala trafikarrangemangen åter gäller från den 6 september.

Stadens mål är att bygga sommargator varje år för att göra staden mer promenadvänlig och att främja gång som det primära färdsättet i enlighet med stadens strategi. Sommargatornas läge kan förbli detsamma eller variera; objekt kommer att sökas tillsammans med invånare och företag även under de kommande somrarna.

Karta över sommargatorna

Sommargatornas trafikarrangemang

Sommargatorna på nätet 

Helsingfors sommarevenemang

Bild: Susa Junnola