Projektplanen för Pasila grundskolans och daghemmet Päiväkoti Pasilas nybyggnad går vidare till fullmäktige

Böle
8.6.2022
Helsingfors stadsstyrelse beslutade den 6 juni föreslå att stadsfullmäktige godkänner projektplanen för Pasila grundskolans och daghemmet Päiväkoti Pasilas nybyggnad. Nybyggnaden uppförs mitt i det nya bostadsområdet i Mellersta Böle och ska ersätta Pasilan peruskoulus nuvarande lokaler, som finns på tre olika adresser.

Helsingfors stadsstyrelse beslutade den 6 juni föreslå att stadsfullmäktige godkänner projektplanen för Pasila grundskolans och daghemmet Päiväkoti Pasilas nybyggnad. Nybyggnaden uppförs mitt i det nya bostadsområdet i Mellersta Böle och ska ersätta Pasila grundskolans nuvarande lokaler, som finns på tre olika adresser. 

Skolan och daghemmen i Böle har i nuläget otillräckliga lokaler för det växande användarantalet. Lokalerna motsvarar inte heller fullt ut de funktionella målen i läroplanen och planen för småbarnspedagogik. De nya lokalerna dimensioneras för 1 000 elever i årskurs 1–9 och 200 barn i det nya daghemmet som ska grundas. 

Projektets maximala omfattning är drygt 13 000 m² bruttoyta och byggkostnaderna uppgår till högst 56,6 miljoner euro exklusive mervärdesskatt. Det är meningen att nybyggnaden ska tas i bruk i oktober 2024. 

Det slutliga beslutet om att godkänna projektplanen fattas av stadsfullmäktige.

Detaljplaneändringar i Bocksbacka och Kottby

Stadsstyrelsen godkände för sin del även detaljplaneändringar i Bocksbacka och Kottby. Detaljplanen för Säteriporten i Bocksbacka gäller en helhet på tre projekt kring Bocksbacka station. Ändringen gör det möjligt att förnya och komplettera byggnadsbeståndet i närheten av bra kollektivtrafikförbindelser och service. Antalet invånare ökar med cirka 200. 

Detaljplaneändringen för Lyckovägen i Kottby gäller Metropolias före detta tomt och fastighet, som Kojamo Abp har köpt av staden och som ligger på en för stadsbilden central plats i Kottby intill Lyckoparken. Ändringen gör det möjligt att bygga nya bostäder och omvandla den före detta skolbyggnaden till en bostadsbyggnad. På området planeras nya bostäder för cirka 100 invånare. 

Båda detaljplaneändringarna ska härnäst behandlas i stadsfullmäktige.

Bild: Mer Arkkitehdit ja Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy / Atelier Replica