Bekanta dig med aktuella planläggningsprojekt

Uutta Helsinkiä
23.6.2022
Planerings- och planläggningsöversikten för 2022, som berättar om stadsplaneringen i Helsingfors, finns på adressen hel.fi/planeringsoversikt. Översikten innehåller information om såväl aktuella planeringsprojekt.

Planerings- och planläggningsöversikten för 2022, som berättar om stadsplaneringen i Helsingfors, finns på adressen hel.fi/planeringsoversikt. Översikten innehåller information om såväl aktuella planeringsprojekt.

Det finns också information om många planer för stadsmiljön i

. Där hittar du exempelvis dokument, tidsplaner och kontaktuppgifter med anknytning till planerna.

hel.fi/suunnitelmavahti kan du beställa en Planvakt (på finska). Med hjälp av den får du ett meddelande till din e-post när planutkast och -förslag samt trafik-, gatu- och parkplaner framläggs för påseende.

Bild: Kari Ylitalo / Helsinki Partners