Utvecklingsplanerna för framtidens Havshagen finns till påseende och kan kommenteras på internet och i Kylätupa

Centrum
1.9.2022
Helsingfors stad öppnar 12–14 september 2022 en popup-punkt i Havshagen. Vi har öppet i tre dagar och här kan du bekanta dig med utvecklingsplanerna för framtidens Havshagen och ge respons på dem. Stadens planerare är på plats för samtal.

Helsingfors stad öppnar 12–14 september 2022 en popup-punkt i Havshagen. Vi har öppet i tre dagar och här kan du bekanta dig med utvecklingsplanerna för framtidens Havshagen och ge respons på dem. Stadens planerare är på plats för samtal.

Popup-punkten finns i Merihaan Kylätupa på Aspnäsgatan 14. I Kylätupa pågår inget schemalagt program, utan du kan bekanta dig med illustrationsbilderna och modelleringarna under öppettiderna:

  • måndagen den 12 september kl. 14–19
  • tisdagen den 13 september kl. 14–19
  • onsdagen den 14 september kl. 10–15

Svara på enkäten om utvecklingen av Havshagen senast den 30 september

Du kan kommentera de alternativa utkasten till framtidens Havshagen både i en webbenkät och i Open Cities Planner  fram till den 30 september 2022. Du kan också ge respons på planerna vid popup-punkten.

Utkasten som visas är preliminära tankar om hur Havshagens område eventuellt skulle kunna utvecklas. I Open Cities Planner visas tre olika scenarier som skiljer sig från varandra vad gäller utvecklingens omfattning och läge. Du kan också framföra dina åsikter om Havshagens nuläge och dina önskemål kring områdets framtid. Responsen som fås via Open Cities Planner behandlas tillsammans med kommentarerna som fås via enkäten.

Planeringsprinciperna för Havshagen utarbetas i växelverkan utifrån den respons som fås

Popup-dagarna i september ingår i beredningsarbetet som utgör grunden för arbetet med planeringsprinciperna för hela Havshagen. Under dessa dagar utforskar vi tillsammans med invånare och aktörer i området alternativa utvecklingsmöjligheter i Havshagen.

De planeringsprinciper för Havshagen som utarbetas baserat på denna växelverkan kommer att styra utvecklingen och planläggningen av området. Principerna lyfter fram bland annat områdets särdrag, objekt som ska bevaras och faktorer som styr utvecklingen. Utkastet till planeringsprinciperna läggs fram för påseende och kan kommenteras i början av 2023.

När planeringsprinciperna har färdigställts kan markägare ansöka om planändringar som möjliggör byggande, rivning, utveckling av parker eller gårdsområden, ändring av användningsändamål eller någon annan utveckling eller andra ändringar i området. Enskilda planändringar kan också påverkas under processen.

Vanliga frågor om Havshagen (på finska)