Servicetiderna i Kvarnbäcken förlängs från början av september

Uutta Helsinkiä
5.9.2022
Kvarnbäckens hälso- och välfärdscentral erbjuder från början av september icke-akut mottagning vardagar kl. 16-20. De utökade betjäningstiderna är på hälsostationen, inom tandvården och fysioterapin.

Kvarnbäckens hälso- och välfärdscentral erbjuder från början av september icke-akut mottagning vardagar kl. 16-20. De utökade betjäningstiderna är på hälsostationen, inom tandvården och fysioterapin.

Hälsostationens mottagning efter klockan 16 är avsedd för kunder vid Kvarnbäcken, Gårdsbacka och Stensböle hälsostationer men ordnas på Kvarnbäckens hälsostation. Betjäningstiden i Gårdsbacka och Stensböle är fortsättningsvis vardagar kl. 8-16.

Tandkliniken betjänar hela staden via den centraliserade tidsbokningen.

”I våra kundenkäter har man önskat längre öppettider”, berättar Lars Rosengren, projektchef för planeringen av Kvarnbäckens hälso- och välfärdscentral.

"Kvällstiderna underlättar t.ex. social- och hälsovårdstjänsterna för förvärvsarbetande", kommenterar LeenaTurpeinen direktör för hälso- och missbrukartjänster.

”Vårt mål är att det i fortsättningen ska finnas hälso- och välfärdscenter på olika håll i staden som betjänar helsingforsare i större utsträckning", fortsätter Turpeinen.

Jouren efter klockan 16 finns fortfarande kvar på Malm, Mejlans, och vid Nya barnsjukhuset för barn under 16 år.

Utvidgade tjänstetider från 1.9

Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande, Mjölgränden 4.

Hälsostationstjänster

 •  vardagar kl. 8–16 och mån.–tors. kl. 16–20 (kvällmottagning endast för icke-brådskande vård med tidsbokning)
 • jour efter kl. 16 i Malm och Mejlans (Haartmanska sjukhuset) samt för barn under 16 år på Nya barnsjukhuset

Kontakta oss elektroniskt (maisa.fi), ring tidsbokningen på din egen hälsostation eller kom till verksamhetsstället vardagar kl. 8–16. I sjukskrivningsärenden ska du kontakta oss per telefon. Chattbotten betjänar dig på www.hel.fi/halsostationer.

Gör vid behov en symtombedömning på omaolo.fi.

Tandvård

 • Kvarnbäckens tandklinik mån.–fre. kl. 8–20 
 • Stensböle tandklinik mån., ons.–fre. kl. 8–15 och tis. kl. 12.30–20
 • Gårdsbacka tandklinik mån., tis., tors. och fre. kl. 8–15 och ons. kl. 12.30–20

 

Kontaktaoss elektroniskt (maisa.fi), kontakta kundtjänsten eller kom till verksamhetsstället. Kundtjänstcentralen betjänar mån.–tors. kl. 7–18 och fre. kl. 7–15, tfn 09 310 51400. Chatten betjänar vardagar kl. 8–15 på www.hel.fi/tandvard.

Tidernatill den brådskande tandvården bokas i maisa.fi-tjänsten eller genom att ringa oss på vardagar kl. 7–14, tfn 09 310 51400.

Fysioterapi

 • mån. och tors. kl. 8–18
 • tis. och fre. kl. 8–16
 • ons. kl. 8–20

Tillfysioterapi krävs en remiss från en hälsostationsläkare. Fysioterapins rådgivning och tidsbeställning vardagar kl. 8–15, tfn 09 310 67000.

Tjänstetider oförändrade

Mieppi – mentalvårdstjänster med låg tröskel

 • mån.–tors. kl. 8–18
 • fre. kl. 8–16

Ons. kl. 8.30–15 kan du komma till verksamhetsstället utan tidsbokning.

Boka en tid på nätet (hel.fi/mieppi eller maisa.fi) eller per telefon

(mån.–tors. kl. 12–14, tfn 09 310 26830).

Laboratorium (Huslab)

 • mån.–tors. kl. 7–17.30
 • fre. kl. 7–15

För laboratorieundersökningar krävs remiss. Boka en tid elektroniskt (www.huslab.fi/tidsbokning) eller per telefon (vardagar kl. 7.30–15, tfn 09 471 86800).

Socialtjänster för vuxna

 • vardagar kl. 8.15–16
 • kvällmottagningstider fram till kl. 18 enligt separat överenskommelse

Tidsbokning och rådgivning vardagar kl. 9–11 och 12–14, tfn 09 310 43462.

Socialrådgivning på plats

 • mån., ons., fre. kl. 9–15
 • tis. kl. 12–15

Socialrådgivningens telefontjänst betjänar mån.–fre. kl. 9–16, tfn 09 3104 4400.

Chatten ger råd och handledning vardagar kl. 9–16 på www.hel.fi/sosiaalineuvonta.

Socialtjänster för ungdomar under 30 år

Tjänsterna för unga finns vid Gårdsbacka hälsostation.

 • vardagar kl. 8.15–16
 • kvällmottagningstider fram till kl. 18 enligt separat överenskommelse 

Tidsbokning och rådgivning vardagar kl. 9–11 och 12–14, tfn 09 310 44656.