Byggandet av en ny hundträningsplan i Nybondas påbörjas

Nordsjö
12.9.2022
Helsingfors stad bygger en ny hundträningsplan i Nybondas. Planen ska ligga i närheten av Skata gård bredvid den nuvarande hundrastgården. Den nya hundträningsplanen hyrs ut till hundentusiaster.

Helsingfors stad bygger en ny hundträningsplan i Nybondas. Planen ska ligga i närheten av Skata gård bredvid den nuvarande hundrastgården. Den nya hundträningsplanen hyrs ut till hundentusiaster.

Arbetena börjar nästa vecka och pågår till slutet av året

Byggnadsarbetena påbörjas vecka 38 och pågår till slutet av året. Den nuvarande hundrastgården byggs ut österut och delas i två delar. Den mindre delen anvisas som träningsplan och den större delen är också i fortsättningen en hundrastgård.

Byggplatsen avgränsas med stängsel och området utanför den kan användas normalt. Den befintliga hundrastgården avgränsas också med staket och kan användas för det nuvarande ändamålet även under byggandet.

Området för den kommande hundträningsplanen är idag en halvöppen äng. Byggandet baserar sig på vård- och utvecklingsplanen för Nybondas för 2017–2026, där en hundträningsplan har anvisats till planeringsområdet.

Ny utrustning till träningsplanen och hundrastgården

Storleken på den nya hundträningsplanen är cirka 1 800 m². Den nuvarande hundrastgården är 7 400 m² stor och den kommer att minska lite i och med den nya planen.

Den nya träningsplanen inhägnas och där placeras en djupinsamlingsbehållare. Planens underlag är stenmjöl och gräs. Utanför porten monteras ett bord med bänkar, en sandbehållare och en informationstavla. På planen installeras belysning som släcks på natten. Dessutom har det utanför planen reserverats plats för en eventuell container för hundentusiaster. I planområdet fälls sju träd. Portarna till den nuvarande hundrastgården förnyas och där placeras en ny djupinsamlingsbehållare.

Den nya hundträningsplanen ökar biltrafiken i området i viss grad. Passagen till hundrastgården och den nya hundträningsplanen sker längs nuvarande körförbindelserna. Bilarna parkeras på den befintliga parkeringsplatsen.

Egna pass för hundsällskap

Staden hyr ut träningsplanen till hundsällskap. Sällskapen kan söka pass på Helsingfors stads webbplats och använda planen under sin bokade tid. När planen inte är bokad för sällskap kan den användas fritt. Avsikten är att de bokade passen syns på informationstavlan bredvid planen.

Träningsplanerna erbjuder trygga förhållanden för hundträningsverksamhet för hundentusiaster. Planen i Nybondas svarar på behovet av nya träningsplaner. Med inhägnade områden avgränsas verksamheten till planen och det övriga friluftsområdet slits mindre.

Mer information om hundträningsplanerna och bokning av planerna:
https://www.hel.fi/helsinki/sv/boende-och-miljo/tomter/tillstond-for-allmanna-omraden/arrendering/hundtraningsplan/

Foto: Jenni Vidgren