Näringslivssektionen godkände de nya internationella riktlinjerna och beslutade att fortsätta två tomtreserveringar på Busholmen

Busholmen
12.9.2022
Näringslivssektionen i Helsingfors stadsstyrelse beslutade vid sitt möte den 12 september att godkänna riktlinjerna för Helsingfors internationella verksamhet för 2022–2025. Dessutom beslutade sektionen att fortsätta två tomtreserveringar på Busholmen, varav den ena är relaterad till byggandet av en flytande siminrättning.

Näringslivssektionen i Helsingfors stadsstyrelse beslutade vid sitt möte den 12 september att godkänna riktlinjerna för Helsingfors internationella verksamhet för 2022–2025. Dessutom beslutade sektionen att fortsätta två tomtreserveringar på Busholmen, varav den ena är relaterad till byggandet av en flytande siminrättning.

Enligt Helsingfors stadsstrategi ska Helsingfors vara en aktiv internationell aktör som ökar sin internationella betydelse. Syftet med riktlinjerna för den internationella verksamheten 2022–2025 är att styra och stödja genomförandet av strategin.

Sektionen beslutade också att fortsätta två tomtreserveringar av området vid Ahtibassängen på Busholmen. WasaGroup Oy:s reservering omfattar ett byggprojekt på 16 550 våningskvadratmeter som kommer att inkludera lokaler för restauranger, affärer, kontor och lägenhetshotell. Reserveringen fortsätts för ytterligare planering till den 31 december 2023.

Sektionen beslutade att fortsätta Bluet Oy Ltd:s reservering ända till den 31 december 2026, på grund av att områdets planläggning fortfarande pågår och området kan börja byggas tidigast 2028–2029. Enligt projektets preliminära planer byggs i området till exempel ett flytande café, lokaler avsedda för flera olika ändamål, ett litet spa med bastur, en gästbåtsbrygga samt en scen.

Alla beslut som fattades vid mötet av stadssyrelens näringslivssektion finns tillgängliga på sidan för beslutsmeddelanden här (på finska).

Näringslivssektionens nästa möte hålls måndagen den 31 oktober 2022.

Bakgrundsinformation

Näringslivssektionen är ett strategiskt organ som fastställer breda riktlinjer och som har en betydande styrande roll i stadens näringspolitik. Näringslivssektionens ordförande är borgmästare Juhana Vartiainen.