Blåbärslandet föreslås få förbättrade rutter och tjänster

Fiskehamnen
15.9.2022
En vård- och utvecklingsplan är snart klar för Blåbärslandet. På basen av planen utvecklas öns rutter, uppehållsplatser och tjänster under de närmaste åren.

Blåbärslandet är ett populärt frilufts- och rekreationsområde intill Fiskehamnen, Brändö och Högholmen. Antalet besökare i området kommer att öka med färdigställandet av Fiskehamnen och Kronobroarna, och stadens mål är att möjliggöra en hållbar användning av området. Den vård- och utvecklingsplan som för närvarande utarbetas ska styra utvecklingen av öns allmänna utseende, rutter och tjänster.

Du kan kommentera utkastet till vård- och utvecklingsplan för Blåbärslandet. Enkäten på webbplatsen Säg din åsikt är öppen fram till söndagen den 25 september 2022.

Du kan också delta i en promenad på Blåbärslandet torsdagen den 15 september kl. 17.30–19.00 där du får höra mera av planerna. Samlingsplatsen är den östra änden av Farfarsbron. För promenaden krävs ingen förhandsanmälan.

Lätta ändringar av rutter

Invånarnas åsikter samlades in som underlag för planeringen av Blåbärslandet i våras. I responsen hoppades stadsborna både att öns nuvarande karaktär skulle bibehållas och att tjänsterna skulle förbättras. Ett av problemen var den ställvis förekommande trängseln på strandrutten och Blåbärslandsstigen.

Enligt planförslaget ska rutterna för fotgängare och cyklister förtydligas i framtiden med hjälp av skyltar. För att förbättra trafiksäkerheten breddas Blåbärslandsstigen på vissa håll, dess asfaltväg görs smalare och vägrenar som ska främja fotgängarnas säkerhet byggs längs gatan. Fotgängare får dock fortsätta att använda asfaltvägen.

Planen är att bredda strandrutten på platser där fotgängarnas rutt korsas med skidspåret. Dessutom dras skidspåret om i den östra delen av ön. På så sätt kan skid- och gångrutterna skiljas tydligare från varandra och det blir möjligt att gå runt ön även på vintern.

Förändringar i rutterna kräver att enskilda träd tas bort längs rutterna. Inga betydande förändringar av vegetationen planeras dock, och planen föreslår inga reformer av naturvården i området.

Utöver utvecklingen av strandrutten och Blåbärslandsstigen föreslås en tydligare skogsled för fotgängare. Skogsleden skulle genomföras genom att en del av skogsstigarna beläggs med flis eller annat naturmaterial och spånger. Leden skulle vara ungefär en meter bred och ligga mitt på ön. Stigen skulle markeras till exempel med små skyltar.

Uppehållsplatser och maritima tjänster

I utkastet föreslås att staden placerar grillar, bordsgrupper, uppehållsbryggor och nya bänkar och soptunnor längs de mest populära rutterna. En liten samlingsplats med bänkar har skisserats vid östra änden av Farfarsbron, och en plats för en ny toalett har markerats nära den. Nya cykelställ har planerats för norra sidan av idrottsparken och på badstranden.

Utöver de tjänster som staden producerar tar planen hänsyn till önskemålen om kommersiella tjänster. På södra delen av ön har platser anvisats för en eventuell ny sjöbussbrygga, ett bastu- och restaurangföretag, en badbrygga och en vinterbadplats. I framtiden skulle det också vara möjligt att utveckla den gamla kepskioskbyggnaden så att den lämpar sig för ett sommarkafé.

En del av planerna endast på idénivå – genomförandet främjas stegvis

Planerarna har som mål att vård- och utvecklingsplanen för Blåbärslandet ska vara klar vid årsskiftet 2022–2023. Beslutet om godkännande fattas av stadsmiljönämnden.

En godkänd plan garanterar ännu inte genomförandet av åtgärderna, utan finansiering och närmare planering beslutas separat som en del av stadens årliga budgetering. Genomförandet av kommersiella tjänster är den mest osäkra delen av planen. Etableringen av ett bastu- och restaurangföretag i området skulle kräva byggandet av kommunalteknik, som det inte finns preliminära planer för.

Vård- och utvecklingsplanen är inte det enda dokumentet som styr utvecklingen av Blåbärslandet. Grundförbättringen av idrottsparken planeras inom kort som ett separat projekt inom kultur- och fritidssektorn. Även idrottstjänsternas depåområde söder om Blåbärslandsstigen snyggas upp som ett separat projekt inom den närmaste framtiden. I detaljplanen har också en plats reserverats för en lekpark på Blåbärslandet, men inget beslut har fattats om att bygga den.